Aktualności

ANDRZEJ MILCZANOWSKI – WSPOMNIENIE
24 lip 2024 sprawy Federacji

ANDRZEJ MILCZANOWSKI – WSPOMNIENIE

23 lipca 2024 r. na wieczną służbę odszedł Andrzej Stanisław MILCZANOWSKI.
Współpracownik KSS „KOR”, wybitny działacz NSZZ Solidarność. Szef Urzędu Ochrony Państwa w okresie 1990 – 1992, Minister Spraw Wewnętrznych w latach 1992 -1995. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Centralnych decydującej o przyjmowaniu do UOP byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w oparciu o kryterium zawodowej oraz moralno-etycznej przydatności dla potrzeb demokratycznego państwa.
Po wejściu w życie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. bez wahania stanął w obronie osób nią poszkodowanych.

więcej

JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA GENERAŁÓW POLICJI RP
Z okazji 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, składamy wyrazy uznania za  działalność na rzecz integracji środowiska generałów Policji, stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do Policji, upowszechnianie problematyki porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działanie na rzecz całego środowiska "mundurowego" i zaangażowanie w walkę o prawa emerytów mundurowych.

więcej

24 LIPCA – ŚWIĘTO POLICJI
22 lip 2024 sprawy Federacji

24 LIPCA – ŚWIĘTO POLICJI

Z tej okazji serdecznie pozdrawiamy Wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli w stalowych i/lub granatowych mundurach.

więcej

WAKACYJNA ZMIANA W FUNKCJONOWANIU BIURA FEDERACJI
01 lip 2024 sprawy Federacji, komunikat

WAKACYJNA ZMIANA W FUNKCJONOWANIU BIURA FEDERACJI

W okresie wakacji (lipiec, sierpień) Biuro Federacji będzie czynne jeden dzień w tygodniu, w czwartki w godz. 10.00 – 14:00. W razie pilnej potrzeby osobistego kontaktu w innych dniach proszę umawiać telefonicznie pod numerem 509 639 226.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

14 CZERWCA – ŚWIĘTO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Z okazji 43. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składamy wszystkim członkom i sympatykom Związku serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w działalności społecznej na rzecz umacniania obronności kraju, krzewienia patriotyzmu i utrwalania pamięci historycznej.

więcej

10 CZERWCA – ŚWIĘTO BYŁYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA
10 cze 2024 sprawy Federacji

10 CZERWCA – ŚWIĘTO BYŁYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA

Z okazji 79. rocznicy utworzenia  Wojsk Ochrony Pogranicza serdecznie pozdrawiamy emerytów, rencistów  oraz pracowników byłych WOP, a także ich rodziny. Ofiarnie chroniąc granicy państwowej dobrze zapisaliście się w pamięci ludności strefy nadgranicznej.  Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz spokojnej niczym niezmąconej przyszłości.


Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FSSM RP JAKO OPP – 2023
09 cze 2024 sprawy Federacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FSSM RP JAKO OPP – 2023

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), publikujemy „Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2023” oraz "Roczne sprawozdanie finansowe z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2023”.
GŁOSUJMY NA ANDRZEJA ROZENKA!
05 cze 2024 sprawy Federacji, eurowybory 2024

GŁOSUJMY NA ANDRZEJA ROZENKA!

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu nr 4 obejmującym  obszar Warszawy oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, jako kandydat  Koalicji Obywatelskiej startuje Andrzej Rozenek (lista nr 5, poz. 7).

więcej

IDZIEMY ZA CIOSEM. CHCEMY WYCOFANIA Z TK OPINII PROKURATORA GENERALNEGO
Złożone w marcu 2020 r. w Trybunale (nie)Konstytucyjnym stanowisko ówczesnego Prokuratora Generalnego (Zbigniewa Z.) w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej, to, nie tylko w naszej opinii, politycznie motywowany „dokument” zawierający zbiór kłamstw, półprawd i przeinaczeń. I tak jak w przypadku „opinii Sejmu RP”, chcemy by zostało ono przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wycofane

więcej

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU
21 maj 2024 sprawy Federacji, eurowybory 2024

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Odbywać się będą w warunkach szczególnych, w sytuacji narastającego zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju i Europy. Silna i jednomyślna w tej kwestii Unia Europejska oraz mocna w niej pozycja Polski, obok naszego członkostwa w NATO, są najlepszym tego bezpieczeństwa gwarantem. To powinni rozumieć wszyscy Polacy, a mundurowi w szczególności.

więcej

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA
17 maj 2024 sprawy Federacji

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA

Ponieważ dotychczasowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyraził chęć startu w nadchodzących wyborach do Europarlamentu, Premier RP desygnował na to stanowisko Pana Tomasza Siemoniaka. Nowemu Ministrowi gratulujemy powołania.

więcej

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”
15 maj 2024 sprawy Federacji

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”

Wszystkim, którzy strzegli i strzegą granicy naszego kraju składamy z tej okazji wyrazy wdzięczności za ofiarną służbę i życzenia wszelkiej pomyślności.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)