Aktualności

29.03.2017 r. POSIEDZENIE ZARZĄDU FSSM RP

Opublikowano: 30 mar 2017

29 marca 2017 r. (środa) w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (wejście od ul. Magazynowej) odbędzie się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  

Przewidujemy udział w posiedzeniu:

  • członków Zarządu Federacji (25 osób)
  • członków Zespołów ds. przeciwdziałania ustawy obniżającej świadczenia funkcjonariuszy (35 osób)
  • osoby zaproszone (15).,

Początek obrad godz. 10:00 w sali konferencyjno (piętro I).   

  Tematy posiedzenia:

1. Realizacja działań FSSM i innych organizacji w sprawie ustawy obniżającej świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy (Dz. U. Z dnia 30.12.2016 r., poz. 2270).

2. Propozycja zmiany Statutu FSSM RP,

3. Sprawy organizacyjne FSSM RP w realizacji zadań wobec skutków w/w ustaw:
1) Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich II Wojny Światowej o przyjęcie na członka wspierającego FSSM RP;
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2017 r – uchwała

4. Sprawy wniesione do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

10:00 – 10:15 – przyjęcie porządku obrad (Czarnecki, Łukasiewicz).

10:15 – 10:30 – Ocena działań Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom – P. Caliński,

10:30 – 10:45 – planowane działania w zakresie medialnym – D. Sierocki,

10:45 – 11:00 – działania w zakresie zapytań publicznych i petycji – W. Baraniewicz,

11:00 – 11:15 – kontakty z partiami i organizacjami oraz przewidywane skutki – L. Szreder,

11:15 – 11:45 -  zrealizowane zadania w zakresie przygotowania prawnego – D. Deptała

11:45 – 12:00 – omówienie środków wydatkowanych z konta „darowizna” FSSM RP oraz prezentacja „Strony Internetowej” - E. Grzegorczyk, K. Jakubski, 

12:00 – 13:00 – Propozycje działań
1) Organizacyjnych (marsze, pikiety, manifestacje)
2) Prowadzenie szkoleń informacyjnych,
3) Powołanie „komitetów organizacyjnych”
4) Dyskusja   (głosy z sali).

13:00 – 14:00 – Zmiany w Statucie FSSM RP
1) Projekt zmian Statutu (M. Otrębski, J. Pyrcak, A. Kalman)
2) Dyskusja nad proponowanymi zmianami
3) Rekomendacja Statutu do rozpatrzenia podczas najbliższego Kongresu FSSM RP

14:00 – 14:30 – Sprawy organizacyjne – B. Łukasiewicz
1) Wniosek o przystąpienie SSPIIWŚ do FSSM RP – J. Kruszyński,
2) Sprawozdanie finansowe za 2016 r – E. Grzegorczyk
3) Projekt harmonogramu działań wobec ustawy „wojskowej” - dyskusja.

14:30 – 15:00 – Zadania zgłoszone przez członków FSSM RP do Planu przedsięwzięć na 2017 r.
1) Dyskusja,
2) Założenia do harmonogramu zadań na 2017 r.

15:00 – 15:30 – Sprawy wniesione do porządku obrad

15:30 – Zakończenie posiedzenia.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)