Aktualności

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO M.MORAWIECKIEMU W SĄDZIE

Opublikowano: 22 sty 2019

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy „Prywatny akt oskarżenia” o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego,  przeciwko  Mateuszowi Morawieckiemu sprawującemu funkcję Prezesa Rady Ministrów podczas VIII Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oskarżycielem prywatnym jest jedna z osób pokrzywdzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Przypomnijmy, w dniu 4 lipca 2018 r., w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, eurodeputowany SLD – Janusz Zemke zadał Premierowi Rządu RP pytanie o następującej treści:
"Panie premierze! Do zasad podstawowych państwa praworządnego należy to, że nie stosuje się w tym państwie odpowiedzialności o zbiorowym charakterze. Musi być zawsze tak, że zarówno wina, jak i kara mają charakter indywidualny. A tymczasem w Polsce przyjmowane są akty prawne, które wprowadzają odpowiedzialność o zbiorowym charakterze. Przykładowo osoby, które służyły tylko jeden dzień do roku 1990 otrzymują dzisiaj znacznie niższą emeryturę i rentę. Otóż ja się chciałem spytać w związku z tym - czy pański rząd uchyli te akty prawne i czy pański rząd wycofa z polskiego sejmu projekt, który ma także tego typu restrykcjami objąć i funkcjonariuszy i żołnierzy?

Premier Rządu RP – Mateusz Morawiecki, w obecności eurodeputowanych PE i bliżej nieokreślonej liczby osób oglądających transmisje  telewizyjne, odpowiedział na to pytanie w następujący sposób:
"Bardzo dziękuję za te głosy - szanowni państwo - zacznę może od tego ostatniego, bo to bardzo ciekawy aspekt obrony u jednego z członków parlamentu, wysokiej izby, broniącego wysokich emerytur specjalnych służb komunistycznych. Tych służb, które mordowały polskich bohaterów i które zamordowały również ludzi, których ja znałem. Otóż właśnie na tym polega różnica między częścią naszej opozycji dzisiejszej a nami, że my chcemy doprowadzić do zmiany tamtych zasad i właśnie dlatego obniżyliśmy emerytury specjalnym agentom służby komunistycznej a podnieśliśmy emerytury działaczom Solidarności. To jest ta różnica. Szanowni Państwo i nie, na pewno nie zamierzamy tego zmieniać, panie europośle, na pewno tego nie zamierzamy zmienić".

Nie wiemy jak długo potrwa proces i jakim zakończy się wyrokiem. Wiemy jednak, że poczucie elementarnej sprawiedliwości wymaga od nas podejmowania tego rodzaju kroków prawnych przeciwko wszystkim tym, którzy w imię politycznych celów rzucają oszczerstwa i bezkarnie zniesławiają byłych policjantów i funkcjonariuszy.

W najbliższych dniach opublikujemy wzór „Pozwu o ochronę dóbr osobistych”, wraz ze szczegółową instrukcją jego przygotowania, do wykorzystania przez wszystkich tych z nas, którzy zechcą bronić swojej czci i godności na drodze postępowania sądowego.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)