Aktualności

ANDRZEJ ROZENEK „ZASŁUŻONY DLA SEIRP”

Opublikowano: 06 gru 2017

W dniu 16.11.2017 r. Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach uroczyście obchodziło jubileusz 25-lecia powstania Koła. Organizatorami i gospodarzami obchodów byli członkowie Zarządu: Prezes Koła – Ryszard Purzyński, Wiceprezes Koła i jednocześnie Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach – Edward Krzysztofik, Sekretarz Koła i Koordynator Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów Służb Mundurowych – Ewa Macek, Skarbnik Koła – Renata Kłóskiewicz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – Jacek Przybyłek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  FSSM RP – Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP – Zdzisław Czarnecki, Prezes ZG SEiRP –Antoni Duda i Prezes ZW SEiRP w Katowicach – Piotr Stypa.

Jednym z najważniejszych punktów obchodów było wręczenie Andrzejowi Rozenkowi odznaki „Za Zasługi Dla SEiRP" z Dyplomem, przyznanej uchwałą ZG SEiRP. Ceremonii wręczenia odznaki dokonał Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda w asyście przedstawicieli ZW i ZKM SEiRP w Katowicach.

Z  wnioskiem o  wyróżnienie  ww. Odznaką Andrzeja Rozenka wystąpił Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, uważając, że wprawdzie nie jest On członkiem Stowarzyszenia, ale walcząc aktywnie w obronie bezprawnie odebranych praw nabytych emerytom i rencistom służb mundurowych oraz wdowom i sierotom po funkcjonariuszach tych służb, w pełni na to wyróżnienie zasługuje. Spotykając się w całej Polsce z poszkodowanymi ustawą represyjną z 16.12.2016 r. /ponad 40 spotkań/ i publicznie stając w ich obronie, prezentując w mediach prawdę o byłych funkcjonariuszach i obnażając kłamstwa obecnej władzy oraz jej bezprawne działania w nich skierowane i wreszcie aktywnie broniąc Konstytucji i państwa prawa, czyni dla naszego środowiska tak wiele, że przyznanie Mu tej Odznaki może być jedynie skromnym wyrażeniem naszej ogromnej wdzięczności dla Niego.

Gość honorowy spotkania Andrzej Rozenek nie krył swojego zaskoczenia i wzruszenia. Dziękując podkreślił, że jest to dla niego niezmiernie cenne wyróżnienie, gdyż otrzymuje je właśnie od SEiRP, stowarzyszenia reprezentującego środowisko, z którym czuje się bardzo mocno związany emocjonalnie i zobowiązał się, że w dalszym ciągu będzie walczył o honor, godność i prawa pokrzywdzonych ustawą represyjną i o to, by ją samą jak najszybciej wymazać z polskiego systemu prawnego.

Niestety, Andrzej Rozenek i Ryszard Czarnecki nie mogli uczestniczyć w dalszej części obchodów 25-lecia KM SEiRP w Katowicach (czym nieco zasmucili organizatorów), gdyż jako przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM musieli udać się na kolejne  spotkanie z represjonowanymi.

Zarząd Koła Miejskiego nr 12
SEiRP w Katowicach

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)