Aktualności

APEL FSSM RP DO POLICJANTÓW

Opublikowano: 13 maj 2020

Warszawa, 12.05.2020 r.

Koleżanki i Koledzy

Policjanci i funkcjonariusze służb!

Obserwując obecną sytuację w naszym Kraju oraz liczne przykłady wykorzystywania policjantów i funkcjonariuszy do realizacji doraźnych celów politycznych, jesteśmy głęboko zaniepokojeni o Wasz los po zmianie władzy, która wcześniej czy później nastąpi. Każda władza kiedyś odchodzi. Taki jest rytm życia społeczno-politycznego.

Pamiętając o tym oczywistym zjawisku wykonujcie zlecone Wam zadania służbowe zgodnie z przepisami prawa, z jego duchem i zdrowym życiowym rozsądkiem. Pamiętajcie też o zasadach zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie dajcie się uwikłać w działania polityczne, w tym w rozpędzanie pokojowych demonstracji tylko dlatego, że są nie po myśli rządzących. Bądźcie wierni złożonej rocie ślubowania służąc Narodowi oraz strzegąc bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli. Wczuwajcie się w emocje ludzi i starajcie się je rozumieć.

Jako starsi Wasi Koledzy przestrzegamy! Uważajcie, aby w przyszłości nie spotkał Was taki los, jaki dotknął tysiące byłych policjantów i funkcjonariuszy,   a naszych Koleżanek i Kolegów. Z powodów czysto politycznych, bez udowodnienia jakiekolwiek winy oraz bez wyroku sądowego, zostali pozbawieni należnych im świadczeń emerytalnych i zepchnięci na skraj ubóstwa. Zdecydowała o tym wola polityczna partii rządzącej, podszyta chęcią irracjonalnej zemsty i potrzebą wskazania „wroga” do napiętnowania w imię tzw. „sprawiedliwości społecznej”. Niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa odpowiedzialność zbiorowa stała się faktem. Pamiętajcie! Kiedyś społeczeństwo musi dokonać koniecznych rozliczeń i każdy stanie w obliczu Jego osądu. Nie możecie liczyć na wsparcie swoich przełożonych. Oni zajmą się tylko sobą.

Myśląc o tym, wyciągnijcie wnioski z naszych tragicznych doświadczeń. Uczcie się na naszych błędach, których nie wszyscy z nas byli w stanie uniknąć.

Przewodniczący

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław Czarnecki

__________________ Apel w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)