Aktualności

APEL FSSM RP

Opublikowano: 26 lis 2016

Koleżanki i Koledzy ! Prosimy Was, uczyńcie wszystko, by niniejszy Apel FSSM RP, w którym przedstawiamy niezgodne z prawem i nieuczciwe działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, trafił do parlamentarzystów, polityków, samorządowców i przedstawicieli mediów.  

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)