Aktualności

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP

Opublikowano: 08 lis 2018

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo – Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu - powstał jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, wymiar sprawiedliwości, administrację i szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.

Dwadzieścia lat niepodległości scementowało nas na długo. Nawet II wojna światowa i ludobójstwo na obywatelach polskich nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.

Ogromna wola i determinacja Polaków, bankructwo idei komunizmu oraz wsparcie demokratycznego świata pozwoliły ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.

I znowu jak przed laty, z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel powstała Polska Niepodległa.

Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne militarnie i politycznie, bronione międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku.

Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestoośmiolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.

Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości.

Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 28 lat mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość - budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.

Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota.

Nie pozwólmy zniweczyć dorobku Polski. Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji.

Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni - nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.

Nie zgadzajmy się na unieważnienie naszych życiorysów, wielu lat ciężkiej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 
APEL PODPISALI:
1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
38. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
39. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
40. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
41. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
42. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
43. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
44. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
45. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
46. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
47. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
48. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
49. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
50. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
51. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
52. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
53. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
54. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
55. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
56. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
57. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
58. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
59. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
60. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
61. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
62. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
63. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
64. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
65. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
66. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
67. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
68. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
69. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
70. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
71. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
72. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
73. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
74. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
75. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
76. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
77. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
78. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
79. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
80. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
81. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
82. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
83. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
84. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
85. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
86. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
87. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
88. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
89. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
90. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
91. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
92. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
93. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
94. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
95. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
96. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
97. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
98. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
99. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
100. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
101. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
102. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
103.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
104. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
105. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
106. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
107. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
108. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
109. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
110. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
111. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
112. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
113. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
114. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
115. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
116. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
117. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
118. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
119. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
120. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
121. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
122. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
123. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
124. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
125. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
126. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
127. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
128. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
129. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
130. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
131. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
132. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
133. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
134. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
135. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
136. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
137. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
138. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
139. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
140. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
141. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
142. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
143. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
144. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
145. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
146. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
147. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
148. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
149. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
150. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
151. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
152. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
153. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
154. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
155. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
156. gen. dyw. w st. spocz. Władysław Saczonek
157. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
158. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
159. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
160. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
161. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
162. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
163. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
164. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
165. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
166. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
167. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
168. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
169. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
170. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
171. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
172. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
173. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
174. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
175. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
176. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
177. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
178. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
179. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
180. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
181. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
182. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
183. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
184. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
185. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
186. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
187. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz
188. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
189. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
190. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
191. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
192. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
193. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
194. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
195. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
196. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
197. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
198. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki
199. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
200. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
201. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
202. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
203. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
204. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
205. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
206. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
207. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
208. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
209. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
210. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki
211. kontradm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)