Aktualności

APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP

Opublikowano: 19 mar 2018

Koleżanki i Koledzy!
Pierwsze czytanie NASZEGO projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, może być zarazem ostatnim aktem naszej Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP - jeżeli Sejm RP odrzuci nasz projekt w tym czytaniu, na co wskazywałaby arytmetyka sejmowa.
Tak naprawdę, nieważne jest to, czy tak się stanie, czy nie.
Inicjatywa Ustawodawcza FSSM RP, to swoisty test dla tych partii politycznych i posłów zasiadających w Sejmie, którzy przez ostatni rok zapewniali nas o swoim poparciu dla niej. W dniu 22 marca br. Pełnomocnik KIU Andrzej Rozenek z trybuny sejmowej, w naszym imieniu, powie przysłowiowe „sprawdzam” i wtedy zobaczymy, ile warte są te obietnice.
Ale Inicjatywa Ustawodawcza FSSM RP, to przede wszystkim test dla nas. Jak dotąd, zdajemy go doskonale, czego najlepszym dowodem jest zebranie przez nas blisko 300 tys. podpisów obywateli popierających nasz projekt ustawy wniesiony pod obrady Sejmu. Jeśli więc 22 marca Inicjatywa ma się zakończyć, to sprawmy, by stało się to z „Wielkim Hukiem”.

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 22 marca pod Sejmem nie powinno zabraknąć nikogo z nas. Oczywiście z różnych powodów nie wszyscy będą mogli tam być, ale dla tych, którzy mogliby i nie pojawią się tam, nie będzie usprawiedliwienia, zwłaszcza dla kolegów z Warszawy i najbliższych okolic.
Kto nie przyjdzie pod Sejm, bo uważa, że to nie ma sensu, że to nic nie zmieni albo, co gorsza, myśli sobie „niech inni to za mnie załatwią”, ten nie może liczyć na szacunek i wsparcie naszego środowiska.
Być 22 marca pod Sejmem to nasz „psi” (nomen omen) obowiązek!

Koleżanki i Koledzy!
Nasza walka z ustawą represyjną, to już nie jest tylko obrona naszego honoru i słusznie nabytych praw emerytalnych. To walka ze złym prawem stanowionym przez partię aktualnie sprawującą władzę w Polsce, której rządów nie sposób określić inaczej jak hańbą dla polskiej demokracji. Jeżeli wywodzący się z jej szeregów posłowie, senatorowie, a nawet Prezydent RP, wbrew złożonej przez siebie przysiędze, świadomie łamią zasady państwa prawa i obowiązującą Konstytucję, to naszym obywatelskim obowiązkiem jest doprowadzenie, w sposób demokratyczny, do odsunięcia ich od władzy, a następnie do pociągnięcia winnych tych haniebnych czynów do odpowiedzialności za nie. W czasie naszej służby staliśmy na straży prawa i doskonale wiemy, że jest ono fundamentem państwa, którego niszczenie musi być karane z całą konsekwencją. To jest nasz cel nadrzędny, niezależnie od tego, co stanie się 22 marca z „naszą” ustawą. W tym kierunku będą podejmowane nasze dalsze działania, z perspektywą na najbliższe wybory samorządowe oraz późniejsze parlamentarne. 

Zwracamy się też do wszystkich, którym dobro Polski leży na sercu!
Popieramy i będziemy popierać wszystkich obywateli, organizacje i partie polityczne, którym zależy na tym, by Polska była demokratycznym państwem prawa. Staramy się aktywnie uczestniczyć w protestach wszystkich środowisk, które dostrzegają w działaniach rządzących widmo rodzącej się w naszym kraju dyktatury.
Tym razem Wy wesprzyjcie nas, tak jak wsparło nas blisko 300 tys. obywateli, którzy podpisali się pod projektem „naszej” ustawy.
Bądźcie z nami pod Sejmem 22 marca br.

Koordynatorzy i Działacze
Komitetów Protestacyjnych FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)