Aktualności

APEL UCZESTNIKÓW KORD DO POLICJANTÓW

Opublikowano: 15 wrz 2018

Funkcjonariusze policji!

Nosicie mundury, a na nich polskie godło państwowe. Coraz częściej to naprzeciw Wam stajemy dziś na polskich ulicach, choć występujemy w obronie tego samego, ustanowionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, którego ślubując, przysięgaliście strzec. I doświadczamy z Waszej strony represji. Widzimy Wasze działania w służbie politycznej władzy, a nie państwa prawa. Z oskarżenia Waszych przełożonych toczy się wobec nas ponad tysiąc różnego rodzaju postępowań. Z pojedynczymi wyjątkami policyjne zarzuty wobec nas są oddalane przez wciąż jeszcze niezawisłe sądy, orzekające w imieniu tej samej Rzeczypospolitej, której ślubowaliście wierność. Nie usprawiedliwiają Waszych bezprawnych działań żadne rozkazy. Ustawa o policji jasno wyznacza granice Waszego posłuszeństwa:

Art. 58. 2.:
Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub  samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

Wciąż czekamy na wykonanie tego ciążącego na Was obowiązku. Wiemy, że wymaga to odwagi, której nie od każdego da się żądać. Pierwszy z Was, który się na nią zdobędzie, może odwrócić bieg polskiej historii. 

Wszystkich Was wzywamy do zaniechania nadgorliwości. Żądajcie od przełożonych poleceń na piśmie zawsze, kiedy to jest możliwe. Lepiej od nas wiecie, że nikt z nich nie chce ich wydawać. Wasi dowódcy kryją się za Waszymi plecami, tchórzliwie unikając odpowiedzialności. Wiedzą, że kiedyś przyjdzie czas zdać rachunek. Znamy wielu z Was i Waszej odpowiedzialności nie chcemy. Wiemy, że kto inny decyduje. 

Tylko nieliczni z Was dopuszczają się wobec nas brutalności. Jednak większość z Was łamie nasze prawa. Reakcją na jedno i drugie bywa niestety wzrost skierowanej przeciw Wam agresji. Nie chcemy tego i robimy, co w naszej mocy, by tę agresję powstrzymać. Nie przeciw Wam występujemy, a przeciw tym, którzy wydają Wam rozkazy. Wiemy, że również Wy, a nie tylko my jesteśmy ofiarami tych rozkazów. Jesteśmy obywatelami tego samego państwa, którego prawo niszczy obecna władza. Pamiętajmy o tym – i Wy, i my – kiedy się znowu spotkamy na ulicach. 

Władysław Frasyniuk
Robert Hojda
Paweł Kasprzak

Apel zaaprobowany przez uczestników Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w Łodzi 9 września 2018

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)