Aktualności

APEL WYBORCZY KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP

Opublikowano: 02 paź 2019

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Już po raz kolejny w tym roku zwracamy się do Was, tym razem z wyjątkowym apelem o maksymalną mobilizację i zaktywizowanie wszystkich naszych środowisk, ale nie tylko, do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 2019. Nie będzie przesadnym twierdzenie, że jako zbiorowość, której bliskie są zasady demokratycznego państwa prawa, walczymy o przyszłość naszej Ojczyzny, a także o swoją własną.

Przez ostanie trzy lata staraliśmy się służyć Wam radą i pomocą w walce z tą tragiczną w skutkach ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Na miarę naszych możliwości, korzystając z osobistych kontaktów i nieoficjalnego wsparcia niektórych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przygotowywaliśmy Informacje Prawne służące wykorzystaniu wszystkich dostępnych nam instrumentów prawnych. Niestety, z perspektywy czasu, ale i bez zaskoczenia, możemy stwierdzić, że działania te nie przyniosły, bo przynieść nie mogły wymiernych efektów.
Musimy stanąć w obliczu prawdy i przyjąć do widomości fakt, że państwa prawa rozumianego jako ogół norm wiążących rząd oraz wyznaczających zakres jego kompetencji a jednocześnie gwarantujących obywatelom ich prawa i wolności, już nie mamy. Przesądziło o tym zdewastowanie, zmarginalizowane lub przejęcie, prawie już wszystkich organów ochrony prawnej. Twierdzenia tego nie może zmienić fakt, że w jednym z sądów okręgowych zapadają korzystne dla skarżących wyroki przywracające odebrane świadczenia emerytalne, w innych zaś mimo wniosków ZER o zawieszenie postępowań, sprawy są procedowane. Pisaliśmy o tym w odrębnych komunikatach. Gdyby nawet przyjąć utrzymanie w mocy tych wyroków przez sąd II instancji, a tym samym ich uprawomocnienie się, nie ma żądnych gwarancji, że orzeczenia te zostaną przez obecne władze wykonane. Zjawisko sabotowania orzeczeń sądowych przez PIS mogliśmy zaobserwować na przykładzie odmowy wykonania przez Kancelarię Sejmu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego udostępnienie wykazu nazwisk osób popierających kandydatów do KRS. Pamiętajmy również o nowo utworzonej w Sądzie Najwyższym Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, obsadzonej nominatami obecnej władzy, do której kompetencji (poza stwierdzaniem ważności wyborów) należy między innymi, rozpatrywanie tzw. „skarg nadzwyczajnych” wniesionych od prawomocnych orzeczeń sądów, jeżeli (uwaga!) jest to koniecznie dla zapewnienia zgodności wyroków z „zasadą sprawiedliwości społecznej”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jasnym jest, że mamy tu do czynienia ze swoistym „bezpiecznikiem prawnym PIS” na wypadek wyroków sadowych niezgodnych z wizją państwa tej formacji politycznej. 

W tych warunkach odpowiedzmy sobie na pytanie: czy mamy realne szanse na skuteczność prowadzonych przez nas działań prawnych?  Odpowiedź wydaje się, niestety, negatywna.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!
 
Poczucie realizmu nakazuje nam spojrzeć prawdzie w oczy i przyjąć, że naszą szansą na odzyskanie honoru i godności oraz środków do godnego życia są nadchodzące wybory a nade wszystko ich wynik, czyli łączne zwycięstwo partii opozycyjnych.

Głosując pamiętajmy o poparciu kandydatów z tych partii i ugrupowań politycznych, które deklarują przywrócenie w Polsce rządów prawa. Pamiętajmy o tych politykach, którzy kierowali Komitetem Obywatelskim i współtworzyli projekt ustawy o zmianie ustawy represyjnej. Tych ludzi znajdziemy przede wszystkim na listach Lewicy. Znajdziemy ich również na listach Koalicji Obywatelskiej a także Koalicji Polskiej. Personalia tych kandydatów publikujemy na stronie internetowej FSSM RP (TUTAJ). 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Nie wystarczy nasza osobista aktywność w akcie głosowania na kandydatów z partii opozycyjnych. To o wiele za mało. Musimy przekonywać nasze rodziny, naszych bliskich oraz ludzi z naszego otoczenia do aktywności wyborczej.  Ukazujmy szkodliwość rządów PIS, tak w zakresie spraw bieżących, jak i dla przyszłości naszego Kraju. Porzućmy kunktatorstwo i zahamowania, to nie ten czas. Rozsyłajmy SMS-y i e-maile do wszystkich swoich kontaktów z obywatelskim wezwaniem do dokonywania właściwych wyborów, zgodnych z ideą demokracji. Próbujmy, na ile to możliwe, odkłamywać propagandę głoszoną w tzw. „mediach publicznych”, szczególnie wśród znajomych z mniejszych miejscowości i na wsiach. 

Wierząc w sukces wyborczy dajmy z siebie wszystko na co nas stać.  Za nami jest tylko „ściana”. Działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość nie może być nam obojętna.

Wiemy już, że wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują o losach naszej Ojczyzny. Zadecydują też o naszym losie!!!

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)