Aktualności

APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Opublikowano: 23 cze 2022

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO „ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”

APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji polityczno-wojskowej w pobliżu wschodnich granic Polski. Sytuacja ta stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju i jego obywateli. Zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o podejmowanie działań mających na celu osłabienie tego zagrożenia.

Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest silna pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Wzywamy wszystkie siły polityczne do zaniechania kłótni, sporów oraz działań podważających zobowiązania sojusznicze naszego kraju oraz jego wiarygodność.

Obecna sytuacja wymaga jedności całego narodu. Wzywamy rządzących do zaprzestania szerzenia nienawiści, kłamstw i wykluczania całych grup społecznych z życia społecznego. Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy, której celem jest wzbudzenie negatywnych odczuć społecznych w stosunku do niektórych osób i grup społecznych, w tym do byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.

Z wielkim niepokojem obserwujemy politykę ekonomiczną państwa skutkującą pauperyzacją wielu grup ludności. W wielu przypadkach prowadzi ona do degradacji słabszych grup społecznych, w tym wielu emerytów i rencistów wojskowych. Nie możemy się godzić, aby byli żołnierze, którzy swe życie oddali służbie dla kraju byli przez aparat państwowy traktowani jako ludzie niższej kategorii.

Prawo powinno być ostoją siły Rzeczypospolitej. Wzywamy wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony niektóre grupy obywateli, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obowiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku  nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.

Na naszych sztandarach widnieje maksyma „ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”. Korespondują z nią słowa naszego związkowego hymnu … choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie, że także dziś gotowi na rozkaz stawić się …  Mimo podeszłego wieku nadal jesteśmy żołnierzami. Obowiązek żołnierza wobec Ojczyzny wygasa w  dniu Jego odejścia na wieczną wartę lub wachtę, natomiast obowiązek Ojczyzny wobec żołnierza nie wygasa nigdy.

Pamiętajmy o tym wszyscy.

XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Włocławek 22 czerwca 2022 r.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)