Aktualności

APELUJEMY DO LIDERÓW OPOZYCJI

Opublikowano: 04 lip 2020

Druga tura wyborów prezydenckich przed nami, a tymczasem kandydaci, którzy odpadli w I turze oraz liderzy ich zaplecza politycznego, na tydzień przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów zachowują się jak przysłowiowa panna, która jednocześnie „chciałaby i boi się” i stosują jakieś lingwistyczne „wygibasy”, unikając jednoznacznego wskazania swoim wyborcom i sympatykom, którego z dwóch pozostałych „na placu boju” kandydatów widzieliby na fotelu Prezydenta RP w nadchodzącej kadencji. Dziś toczy się walka o każdy wyborczy głos. Tu nie ma już czasu i miejsca na jakieś partyjne kalkulacje, podchody czy krygowanie się przed sympatykami. Tu nie ma miejsca na głosy nieważne, ani tym bardziej na jakiś bojkot wyborów. Tu chodzi o przyszłość Polski. Uważamy, że kandydaci, którzy odpadli w I turze wyborów prezydenckich oraz liderzy partii, ugrupowań, ruchów politycznych i społecznych (zwłaszcza tych największych), którzy ich desygnowali, powinni Polakom, a przede wszystkim swoim wyborcom, jednoznacznie powiedzieć, któremu z dwóch kandydatów walczących w II turze wyborów prezydenckich, udzielają poparcia. Dlatego listy o poniższej treści wysłaliśmy m.in. do Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga.

___________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia  04.07.2020 r.

 

Pan ___________________________

Szanowny Panie!          

W imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, reprezentującej tysiące policjantów   i funkcjonariuszy służb w stanie spoczynku, którzy najlepsze lata swojego życia poświęcili ochronie życia i zdrowia Polek i Polaków oraz budowie podstaw demokratycznej Polski w trudnym okresie transformacji ustrojowej, zwracam się do Pana o wykazanie w nadchodzącej II turze wyborów na Urząd Prezydenta RP głębokiej odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny.

Jesteśmy uważnymi obserwatorami życia społeczno-politycznego oraz trwającej kampanii wyborczej. Stąd jest dla nas oczywistym, że wybory 12 lipca 2020 r. będą przełomowe. Ich wynik wpłynie na ustój, porządek prawny i wyznawany przez nas demokratyczny system wartości. My to wiemy i Pan to wie.

Nasze pokolenie powoli odchodzi i przekazuje odpowiedzialność za przyszłość naszego Kraju młodszym. Z niepokojem obserwujemy jednak postawę części liderów opozycji demokratycznej, w tym byłych kandydatów na Urząd Prezydenta RP z pierwszej tury wyborów. Rozumiemy, że każdy z Nich reprezentuje określone idee i cele polityczne. Nie można jednak tracić z pola widzenia wartości wspólnych, takich jak demokracja i rządy prawa. Tylko w warunkach państwa demokratycznego, realizując własne cele, będziecie mogli prowadzić normalną grę polityczną właściwą demokracji przedstawicielskiej. W państwie niedemokratycznym możliwości te będą ograniczone lub w ogóle ich nie będzie.

Musicie wszyscy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy Konstytucja ma pozostać najwyższym aktem prawnym w naszym Państwie bezwzględnie przestrzeganym przez wszystkie organy władzy? Czy wymiar sprawiedliwości ma pozostać niezależny o partii rządzącej?  Czy mowa nienawiści, pogarda wobec mniejszości i odczłowieczanie przeciwników politycznych mają być normą kształtującą debatę publiczną? Czy prawa człowieka są wartością?

Jako obywatele tego Kraju i Wasi wyborcy oczekujemy, a nawet żądamy! Porzućcie partykularyzmy, małostkowość i kunktatorstwo polityczne. To nie ten czas. Gra idzie o najwyższą stawkę, a Wy jako nasi politycy powinniście mieć tego pełną świadomość. Różni was wiele, ale zjednoczcie swoje postrzeganie aktualnej rzeczywistości. Wyślijcie do swoich wyborców nie zawoalowany, ale jednoznaczny przekaz wskazując jedynego kandydata opozycji demokratycznej jakiego mamy w wyborach prezydenckich, na którego w imię wyższych celów musimy głosować 12 lipca 2020 r. Wielu Waszych wyborców, których nie brakuje w szeregach naszych organizacji, tego oczekuje!

Wasza postawa będzie miarą odpowiedzialności za losy nas wszystkich. Będzie dobrym lub złym przykładem postaw w tak trudnych dla naszej Ojczyzny chwilach.

                                                                                            Przewodniczący                                                                    Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP                                                                                      /-/ Zdzisław CZARNECKI

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)