Aktualności

CO ROBIĆ Z WYPEŁNIONYMI „WYKAZAMI”?

Opublikowano: 23 paź 2017

KOMUNIKAT
Dot. sposobu postępowania z wypełnionymi formularzami „WYKAZÓW obywateli popierających projekt ustawy

W związku z odbieranymi przez nas sygnałami o braku wystarczających informacji dotyczących sposobu postępowania z "WYKAZAMI obywateli popierających projekt ustawy" o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), przypominamy wszystkim Koleżankom i Kolegom prowadzącym akcję zbierania podpisów, że:

 1. Sposób postępowania z wypełnionymi już formularzami „WYKAZÓW” określają opublikowane przez FSSM „ZASADY zbierania podpisów… „ (pkt 7-9). 
   
 2. W przypadku zbierania podpisów przez pojedyncze osoby w odległych miejscowościach kraju, przy braku kontaktu z oddziałami terenowymi stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych lub z koordynatorami komitetów protestacyjnych FSSM RP„ "WYKAZY obywateli popierających projekt ustawy” należy indywidualnie przesłać pocztą, zgodnie z pkt 9 „ZASAD zbierania podpisów… „ (listem poleconym!), na niżej wskazany adres centrali zbierania podpisów, tj.:

  Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 
  ul. Krochmalna 32 lok. 35; 00-864 Warszawa,

  z dopiskiem „Inicjatywa  Ustawodawcza”.

 3. Preferowanym rozwiązaniem, w przypadku posiadania takich możliwości, jest osobiste dostarczenie „WYKAZÓW…” bezpośrednio do Biura Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, pod wskazany wyżej adres, czynnego od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00.  

Przypominamy również, że formularze „WYKAZÓW…” wypełniamy podpisami obywateli wyłącznie jednostronnie, co oznacza, że pojedyncza karta formatu A-4 zawiera 10 nazwisk lub 15 w przypadku formularza „WYKAZU…” przygotowanego przez SLD i dołączanego, jako wkładka, do niektórych wydań „Dziennika Trybuna.  

          Zespół Prawny FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)