Aktualności

CORAZ CZĘŚCIEJ REPRESJONOWANI PRZEGRYWAJĄ W APELACJACH

Opublikowano: 17 lut 2022

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

Jak już informowaliśmy, niepokojące informacje nadchodzą z niektórych sądów apelacyjnych, w tym z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zarysowana od kilkunastu miesięcy linia orzecznicza w naszych sprawach odwoławczych, przejawiająca się w wyrokach, w przeważającej liczbie pozytywnych, przywracających prawomocnie należne nam świadczenia emerytalne, ulega załamaniu.

W tym miejscu przypomnijmy, że poprzez linie orzeczniczą rozumiemy takie wyroki sądów, które są nie tylko trafne, ale także bardzo bliskie siebie, a więc jednolite. Jednolite zaś są wtedy, gdy w określonych typach spraw zapadają takie same lub podobne orzeczenia. W naszej sytuacji, są to już tysiące spraw rozpoznawanych przez sądy okręgowe, które następnie trafiają w trybie odwoławczym (apelacji) do sądów apelacyjnych, gdzie powinny zapadać orzeczenia maksymalnie zbliżone, różniące się jedynie szczegółami wynikającymi z indywidualnego przebiegu służby odwołujących się.

Opisaną wyżej sytuację oceniamy na przykładzie jeszcze nielicznych przypadków, ale wyroki negatywne dla skarżących, które zapadły w tych sprawach oraz ich uzasadnienia budzą nasze zdumienie i niedowierzanie. Orzeczenia te, zgodnie z art.  15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w większości zostały wydane przez sąd na posiedzeniach niejawnych w składzie jednoosobowym.

Są to przykłady orzeczeń zbieżnych z zadziwiającą linią orzeczniczą przyjętą przez znaczną część składów orzekających Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który przyjmuje 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby przed 1990 r., natomiast za okres po 1990 r. nakazuje organowi przeliczenie świadczenia wg. wskaźnika 2,6% podstawy wymiaru, choć i tu są negatywne wyjątki. Znamy przypadek prawomocnego wyroku tego sądu pozbawiającego represjonowanego świadczenia emerytalnego także za okres ponad 20 lat służby w Policji po 1990 r. Brak słów komentarza, aby wyrazić słowa oburzenia na takie zachowanie sędziów, w większości nominowanych przez neo-KRS. Wydaje się, że dochodzi do faktycznego ignorowania przez niektórych sędziów orzekających w naszych sprawach wskazań zawartych w uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r., mimo pozorów jej honorowania. Odnotowaliśmy też przypadki otwartego negowania stanowiska wyrażonego w ww. uchwale przez naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

W związku z powyższym apelujemy o przesyłanie do nas, na adres: zespol.prawny@fssm.pl skanów wyroków sądów apelacyjnych, które pozbawiają represjonowanych świadczeń emerytalnych za okres służby przed i po 1990 r. Chodzi nam zarówno o sentencję wyroków (w formie zanonimizowanej) jaki i ich uzasadnienia.

Zebrane tą drogą informacje postaramy się wykorzystać w każdy możliwy i prawnie dopuszczalny sposób.

Komisja Prawna FSSM RP

            

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)