Aktualności

CZY SPRAWA PRZEGRANA W APELACJI TO JUŻ KONIEC? – ANEKS

Opublikowano: 22 lut 2022

 ANEKS DO INFORMACJI PRAWNEJ
8 lutego 2022 r.

W nawiązaniu do Informacji Prawnej dot. wyroków wydanych przez niektóre sądy apelacyjne oddalających apelacje odwołujących się od niekorzystnych wyroków sądów okręgowych lub zmieniających korzystne dla nich wyroki sądów okręgowych i oddalających odwołania od decyzji Dyr. ZER, oraz możliwości składania wniosków o wyłączenie sędziego, a opcjonalnie o rozpoznanie naszej sprawy w składzie trzech sędziów sądu apelacyjnego, poniżej publikujemy wzory takich wniosków. Robimy to odpowiadając na liczne postulaty w tym zakresie jakie otrzymujemy od Koleżanek i Kolegów rozważających takie posunięcie.

  1. Wzór „Wniosku o wyłączenie sędziego” – tutaj.
  2. Wzór "Wniosku o rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów" – tutaj.

Jak pisaliśmy w ww. Informacji Prawnej przed podjęciem decyzji o złożeniu jednego z prezentowanych wniosków, należy ustalić czy sędzia przydzielony do naszej sprawy w ramach systemu SLPS jest sędzią, o którego powołanie przez Prezydenta RP wniosek złożyła neo-KRS, a tym samym dającym gwarancję, bądź nie, niezawisłego i obiektywnego rozpoznania apelacji. Ustalenia takie możemy poczynić korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej pod załączonym linkiem: https://ruchkod.pl/neokrs/?view=co_robic#content
Zaś o tym, który sędzia wylosował sprawę można się dowiedzieć korzystając z wyszukiwarki raportów z Systemu Losowego Przydziału Spraw na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych (bez logowania się tam). Wystarczy wypełnić formularz danymi (sygn. akt nadana przez sąd apelacyjny) i kliknąć "Pobierz".

Chcielibyśmy jednak powtórzyć, że w myśl ogólnej zasady primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić), przed złożeniem wniosku o wyłączenie bezwzględnie wskazana jest konsultacja z profesjonalnym adwokatem lub radcą prawnym. Każdy z zainteresowanych, działając na własne ryzyko, powinien rozważyć wszystkie „za i przeciw”, korzystając ze wsparcia profesjonalisty znającego realia praktyki sądowej. Sugestia ta jest tym bardziej uzasadniona, że podstawą prawną „Wniosku o wyłączenie sędziego” jest art. 49 Kodeksu Postępowania cywilnego, który „wyrokiem” Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt P 13/19) częściowo został uznany za niezgodny z art. 179 Konstytucji RP. Zgodnie z tym „wyrokiem” z dniem 9 czerwca 2020 r. ww. przepis stracił moc w zakresie, w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek neo-KRS. My jednak nadal twierdzimy, że komplementarną zasadą ogólną prawa unijnego jest zasada „bezpośredniego skutku” oznaczająca zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)