Aktualności

DZIAŁAJMY MIMO TO – APEL PREZYDENTA FSSM RP

Opublikowano: 22 wrz 2017

Koleżanki j Koledzy,

W trakcie spotkań przedstawicieli Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (i nie tylko) otrzymujemy niepokojące sygnały, że niektórzy działacze lokalnych struktur organizacji zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych, niechętnie odnoszą się do prób podejmowania przez ich członków i osoby niezrzeszone, oddolnych, zorganizowanych działań na rzecz walki z represyjną ustawą emerytalną. Może jest to spowodowane tym, że te represje ich nie obejmują (na razie), może nie wierzą w skuteczność takich działań, a być może mają tu znaczenie względy ambicjonalne i obawa o własny status w środowisku. Przyczyny takiej postawy są zresztą nieistotne. Ważne jest to, że ma ona negatywny wpływ na konsolidację całego naszego środowiska i w konsekwencji, szkodzi nam wszystkim.

Koleżanki i Koledzy, niech Was to nie zraża. Jeżeli czujecie potrzebę działania, nie czekajcie na zmianę ich postawy. Organizujcie się sami. Nawiązujcie kontakty z wojewódzkimi komitetami protestacyjnymi, twórzcie lokalne, okręgowe czy powiatowe komitety protestacyjne, korzystając z pomocy Zespołu Koordynatorów Komitetów Protestacyjnych FSSM RP.
Sami decydujcie o formach działania na szczeblu lokalnym: organizowaniu spotkań informacyjnych i wystąpień w mediach, współpracy z posłami i działaczami różnych partii politycznych i organizacji społecznych, udziale w manifestacjach, protestach, pikietach itp.
FSSM RP będzie Was w tym wspierać, pomagać Wam i nagłaśniać Wasze działania.

Nie tworzymy alternatywnej organizacji emerytów służb mundurowych.

Jesteśmy stale powiększającą się grupą osób, która nie godzi się na dziejącą się niesprawiedliwość i nie chce „siedzieć z założonymi rękami”, a nasze działania przynoszą już konkretne efekty. Informacje o bezprawnych i bezsensownych zapisach oraz tragicznych skutkach ustawy represyjnej, m.in. poprzez coraz częściej ukazujące się w mediach materiały, zaczynają docierać do świadomości coraz większej liczby Polaków. Nasza Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza zyskuje poparcie nie tylko większości partii opozycyjnych oraz organizacji pozarządowych, ale także zwykłych obywateli. 
Dziś działania te mogą niektórym wydawać się mało skutecznymi, wobec faktycznego wejścia w życie ustawy represyjnej. Pamiętajmy jednak, że naszym zasadniczym celem jest definitywne usunięcie jej z polskiego systemu prawnego. Niezależnie od tego, czy sądy przyznają nam rację czy nie, by ten cel osiągnąć, musimy zyskać dla niego szerokie poparcie społeczne. Nie wystarczy samo odsunięcie PiS-u od władzy. Musimy stale uświadamiać społeczeństwu, że jesteśmy jedną z grup zwykłych obywateli, która w imię partykularnych i populistycznych interesów jednej partii, w haniebny sposób została pozbawiona części praw obywatelskich i poprzez kłamliwą propagandę odarta z godności i zesłana na jego margines. Właśnie temu odległemu celowi, służą nasze obecne działania. 

Przed nami akcja zbierania podpisów pod „naszym” projektem ustawy znoszącej zapisy ustawy represyjnej. Musimy być do tego dobrze przygotowani i zorganizowani.
Liczymy na Was, Wasze zaangażowanie, Waszą determinację.

​Prezydent  FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)