Aktualności

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM – TRWAJĄ SPOTKANIA

Opublikowano: 30 lis 2022

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM udzielają wskazówek na kolejnym spotkaniu
„Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”,
pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior", 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

Spotkanie, zatytułowane „Ochrona Seniorów przed wyłudzeniami i oszustwami”, poprowadzili specjaliści z wszechstronnym policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej, uzyskanym zarówno w Polsce jak i za granicą: Pan insp. w st. spocz. Jan Strzeliński - Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Pan mł. insp. w st. spocz. Marek Luty – Wiceprezes WO SKPP oraz Pani mł. insp. w st. spocz. Małgorzata Chmielewska - psycholog policyjny. Podczas 2-godzinnego wykładu prelegenci wskazali różne techniki jakimi posługują się przestępcy w celu wyłudzenia pieniędzy lub mienia oraz podali wskazówki, które pozwolą uniknąć zagrożenia. Dodatkowo Pan dr Krzysztof Kiełkiewicz – psycholog, przedstawił profil ofiary, którą najczęściej jest osoba serdeczna i empatyczna, ale także samotna, nieświadoma zagrożenia, nieasertywna lub zalękniona.

„Jestem niezmiernie wdzięczna wykładowcom za ich cenne wskazówki i rady. Uświadomili mi na jakie niebezpieczeństwa narażone jest środowisko seniorów, ale - co najważniejsze - dali niezbędne narzędzie do walki, a mianowicie: wiedzę!” – powiedziała Pani Wanda Orzeszek, Przewodnicząca Rady Seniorów Praga-Południe.

Seniorzy ochoczo uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się różnymi historiami i przestrogami. Na koniec nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do prelegentów oraz organizatorów – przedstawicieli Rady Programowej „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior".

Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowała uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i zgłoszone kolejne tematy spotkań oraz Radzie Programowej za zaangażowanie i wskazanie właściwego kierunku działania, który spotyka się z pozytywnym odbiorem przez seniorów biorącym udział w tym przedsięwzięciu.

„Bez wsparcia Cywilnych i Mundurowych Organizacji skupiających emerytów, rencistów i inwalidów inicjatywa szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród seniorów oraz ich aktywizacja, nie byłaby możliwa” – podkreśliła Pani Dyrektor.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 13 grudnia 2022 r. Szczegóły niebawem.

Przewodniczący FSSM RP

Piotr Iwat

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)