• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

EUROPOSŁOWIE SLD PRZYPOMINAJĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ O USTAWIE REPRESYJNEJ

  • sprawy emerytalne
  • 15 stycznia 2019

Na początek krótkie przypomnienie sprawy, o której informowaliśmy na bieżąco w ubiegłym roku.
7 marca 2018 r. Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke skierowali pismo do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną. Odpowiedzi na nie udzieliła m.in. Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA. Ponieważ wynikało z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, Europosłowie 11 lipca 2018 r. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadnili, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.
Ponieważ nie doczekali się na nie odpowiedzi, postanowili przypomnieć Pani Komisarz o sprawie i 8 stycznia 2019 r. ponownie wystąpili do niej z pismem, tym razem pytając „czy w ramach prowadzonej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o naruszenie zobowiązań traktatowych – w związku z próbą demontażu niezależnego sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – zostanie uwzględniona przez Komisję kwestia naruszenia prawa UE przez ustawę represyjną?”.

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved