Aktualności

FSSM RP NA I KONGRESIE PRAW OBYWATELSKICH

Opublikowano: 15 lis 2017

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE) organizuje I Kongres Praw Obywatelskich.

Kongres będzie dotyczyć najważniejszych spraw związanych z prawami człowieka w Polsce i będzie miejscem refleksji o stanie przestrzegania tych praw w 30 lat od powstania niezależnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (1988 r.).

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na panel  "Dezubekizacja – sprawiedliwość społeczna czy represja?"  współorganizowany z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Gorąco zachęcamy do udziału w nim. Panel odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 9,00 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Celem panelu jest odpowiedź na pytanie, czy ustawa dezubekizacyjna przyjęta po 27 latach wolnej Polski jest faktycznie aktem sprawiedliwości społecznej, czy represją? Udział w panelu bezpośrednich uczestników przemian demokratycznych 1989-1990 roku, twórców pragmatyk służbowych funkcjonariuszy po transformacji ustrojowej, wybitnych konstytucjonalistów oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka pozwoli na historyczno-prawną ocenę potrzeby uchwalenia ustawy obniżającej świadczenia byłym funkcjonariuszom PRL oraz konstytucyjno-prawną ocenę zakresu jej normowania. Spotkanie pozwoli także na upowszechnienie wiedzy o europejskich standardach ochrony w trakcie przemian ustrojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz o społecznych skutkach wejścia tej ustawy w życie.

Moderatorem dyskusji będzie: gen Adam Rapacki

Panelistami będą :
Jan Widacki,
Marek Chmaj,
Andrzej Milczanowski,
Henryk Majewski,
Marcin Szwed,
Tomasz Oklejak

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/panel/dezubekizacja-sprawiedliwosc-spoleczna-czy-represja 

Bardzo zależy nam na Państwa uczestnictwie w spotkaniu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie proszę chętnych, o niezwłoczną rejestrację pod ww. linkiem

Prezydent FSSM
Zdzisław  Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)