Aktualności

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA

Opublikowano: 17 maj 2024

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Pan Tomasz SIEMONIAK

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

         Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdajemy sobie sprawę z wielu wyzwań, przed którymi Pan staje. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli, właściwa koordynacja działań służb specjalnych oraz przywrócenie właściwego stosunku służb mundurowych do społeczeństwa to problemy żywotnie interesujące nie tylko aparat władzy publicznej, lecz także szerokie rzesze mieszkańców naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że sprosta Pan tym wyzwaniom.

Niestety, ostatnie lata wyraźne pokazały, że działania podejmowane przez służby mundurowe mogą zostać łatwo zniweczone.

Stowarzyszenia tworzące Federację Służb Mundurowych RP widzą potrzebę przywrócenia należycie ukształtowanych działań w kwestiach dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, prowadzenia polityki migracyjnej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Pomocną rolę mogą tu odegrać organizacje pozarządowe zwłaszcza byłych funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Niestety, w niedawnej przeszłości wiele z nich zostało zdyskredytowanych przez ówczesne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych. Zarysował się wyraźny podział na lepszych gorszych funkcjonariuszy.

Liczymy na wsparcie naszych działań mających na celu usunięcie z polskiego systemu prawnego ustaw represyjnych oraz ich skutków. Wyrażamy przekonanie, że kierowany przez Pana Premiera resort podejmie działania zmierzające do uporządkowania spraw socjalnych, a wszyscy emeryci mundurowi podejmujący pracę po zakończeniu służby uzyskają prawo do drugiej emerytury.

My, funkcjonariusze i żołnierze w rezerwie oraz stanie spoczynku jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

Życzymy Panu Ministrowi sukcesów w realizacji zadań stojących przed resortem.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP

/  -  /     płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński


Pismo w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)