Aktualności

HENRYK MROZIŃSKI W SĄDZIE WALCZY O PRAWDĘ

Opublikowano: 18 mar 2019

21 marca 2019 r. o godz. 11:10 w sali 316 budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Ogrodowej 51a odbędzie się posiedzenie, na którym rozpatrzone zostanie zażalenie naszego represjonowanego kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o odmowie wszczęcia postępowania w związku ze złożonym przez niego zgłoszeniem o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. oraz wielokrotnego twierdzenia nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej. W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich represjonowanych o wsparcie kol. Mrozińskiego i liczne stawienie się na tym posiedzeniu Sądu.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)