Aktualności

IDŹMY NA WYBORY

Opublikowano: 08 mar 2024

APEL PREZYDIUM ZARZĄDU
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Samorządy wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela .

Nadchodzące wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał decydujący wpływ na pogłębienie procesów przywracania praworządności i normalności.

Wobec tych wyzwań nie wolno nam pozostać obojętnymi. Nie wolno poddawać się zniechęceniu i apatii z powodu zbyt wolnego tempa wprowadzanych zmian i  niezadowalających działań w realizacji naszych oczekiwań. Musimy obserwować zdarzenia  na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich daleko idące wnioski. Nie możemy pozostać obojętni, nie wolno poddawać się zniechęceniu, zmęczeniu społecznemu oraz niewierze w skuteczne działanie.

Zastanówmy się dobrze na kogo oddamy nasze głosy. Oddajmy głos na ludzi mądrych i  odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile samorządu lokalnego.

Przekonajmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. Niech dotrze do nich, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej przyszłości.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY!
NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE I DECYDOWAŁ O WARUNKACH TWOJEGO ŻYCIA!

PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)