Aktualności

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM PZiSSMWM

Opublikowano: 16 kwi 2019

I N F O R M A C J A

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W DNIU 11.04.2011 R.

(wybrane zagadnienia)

Uczestnicy posiedzenia Prezydium Porozumienia przekazali informacje o działalności swoich związków i stowarzyszeń na przestrzeni pierwszego kwartału 2019 r. Uwypuklili tylko te zagadnienia, które są istotne w codziennej działalności i egzystencji nie tylko związku czy stowarzyszenia, ale przede wszystkim dalszego losu członków tych organizacji służb mundurowych, których objęła ustawa „represyjna” zwana dezubekizacyjna.

We wszystkich wypowiedziach przejawiał się nurt mocniejszej wzajemnej integracji i szybkiej wymianie informacji w sprawach ważnych dla związku czy stowarzyszenia, która  powinna polegać między innymi na:

  • szerokim wzajemnym wsparciu i uczestnictwie w ważnych    wydarzeniach dla danego związku czy stowarzyszenia
  • udział w uroczystościach państwowych, samorządowych czy regionalnych pod wspólną „flagą” Porozumienia
  • wzajemnie się zapraszać na organizowane konferencje, szkolenia, zawody sportowe, konkursy historyczne, spotkania z młodzieżą szkolną, weteranami sił zbrojnych RP i weteranami misji pokojowych ONZ.

Nie brakowało słów krytycznych pod adresem swojego związku czy stowarzyszenia ws.  odbytych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, na których osoby chcące zdobyć „władze” w stowarzyszeniu czy związku bezpodstawnie pomawiali obecnie rządzących o ich sprzeniewierzeniu się przepisom statutowym. 99,9% uczestników tych zebrań odrzuciła te niegodziwe pomówienia.

  Członkowie Prezydium z wielkim niepokojem wysłuchali informacje o:

  • despotyzmie v-ce ministra MSW i A , który robi wielkie czystki w podległych mu strukturach mundurowych, nie mianuje nowych komendantów, czy dowódców. Powierza im obowiązki, a po krótkim czasie zdejmuje z tego stanowiska. Przyczynia się to, do rozmycia odpowiedzialności i rozprężenia sprawnego działania.
  • z niepokojem obserwujemy obniżenie standardów umiejętności psychomotorycznych i umysłowych przyjmowanych kandydatów do klas mundurowych, ale i również do zawodowych służb mundurowych.
  • nastąpiła likwidacja Zakładu Karnego w Krakowie – Podgórzu, ze wskazaniem tego obiektu pod IPN.
  • wielki niepokój o dalsze losy powiatowych struktur LOK spowodowany przez niektóre władze samorządowe, po przez wypowiadanie lokali, żądanie wygórowanych stawek za udostępniany, oraz przejęcie broni sportowej – stawia to pod znakiem zapytania o sen dalszego regionalnego patriotycznego wychowywania młodzieży i dorosłych.

Zadajemy pytanie rządzącym  –  dlaczego o nas zapominacie, a czasami szkalujecie?  jak to mamy rozumieć, my weterani służb mundurowych, kiedy zawsze dla nas najważniejsza była i jest Nasza Ojczyzna Polska, większość z nas, nie pytało rządzących ile nam dacie, aby rzetelnie i uczciwie z narażeniem własnego życia i swoich najbliższych chronić wszystkich obywateli i Was. Dziś większość z nas, to już wypalone, schorowane „wraki ludzkie”. Ale oświadczamy - mamy swój honor i godność!

Opr.  J. F.

"List poparcia dla protestu małopolskich nauczycieli"

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)