Aktualności

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI

Opublikowano: 04 lut 2024

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu w składzie Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit, Bogdan Komorowski oraz Wiesław Baraniewicz (jako reprezentant zespołu prawnego), na które zaproszono przewodniczących (prezesów) stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które  są zaangażowane w działania mające na celu usunięcie z porządku prawnego ustawy represyjnej, a wśród swoich członków mają najwięcej osób pokrzywdzonych.

W spotkaniu udział wzięli:
-  Adam Rapacki -  Stowarzyszenie Generałów Policji RP,
- Marian  Kasiński, Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej,
- Ryszard Góran - Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
- Sławomir  Matusewicz - Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
- Andrzej Adamczyk - Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy  Służb Granicznych Rzeczypospolitej Granica,
- Barbara Majchrzyk -  Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, 
- Jerzy Skrycki - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Wszyscy zgodzili się, co do braku możliwości przyjęcia na obecnym etapie rozwiązania ustawowego znoszącego wszelkie negatywne skutki ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

W trakcie rzeczowej dyskusji podzielono się spostrzeżeniami ze spotkań poszczególnych stowarzyszeń z przedstawicielami MSWiA i innych organów. Byliśmy zgodni i takie stanowisko prezentowaliśmy  w rozmowach z MSWIA, iż na dzisiaj pilnie działania ministerstwa winny się skoncentrować na wycofaniu złożonych przez ZER skarg kasacyjnych z Sądu Najwyższego, apelacji z Sądów Apelacyjnych, oraz w możliwie szeroki sposób wykorzystaniu z przepisu art.8a ustawy represyjnej. Wyrażono zaniepokojenie naszych środowisk niezmienioną postawą ZER MSWiA. w czynnościach podejmowanych wobec osób poszkodowanych.

Postulaty te stają się „naszym drogowskazem" w dalszych rozmowach z przedstawicielami ministerstwa. Uzgodniono też konieczność wzajemnej wymiany informacji między naszymi organizacjami o podejmowanych w tym obszarze działaniach i ich rezultatach.

Prezydium Zarządu Federacji  zostało zobowiązane do wystosowania pisemnego wystąpienia do Pana Ministra Marcina Kierwińskiego, w którym ponownie należy zwrócić  uwagę na pilną potrzebę podjęcia określonych działań, jednocześnie wskazując możliwości  przyjęcia już teraz rozwiązań, które z wielką nadzieją  są oczekiwane przez wszystkie środowiska emerytowanych funkcjonariuszy, a zwłaszcza tych tak okrutnie doświadczonych regulacjami ustawy represyjnej.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)