Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP

Opublikowano: 31 mar 2023

W dniu 30 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W trakcie posiedzenia:

 1. Przewodniczący Henryk Budzyński poinformował członków Zarządu o zrealizowanych przedsięwzięciach po jego wyborze na funkcję Przewodniczącego Federacji. 
 2. W związku ze zmianą przedstawiciela delegowanego przez Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej do Zarządu Federacji przekazano słowa podziękowania  Sławomirowi Matusewiczowi z pracę na rzecz Federacji.
 3. Zarząd podjął uchwały o:
 • zatwierdzeniu przez Zarząd Federacji sprawozdania finansowego za 2022 r.;
 • przyjęciu Regulaminu organizacyjnego Zarządu Federacji;
 • przyjęciu Wytycznych Zarządu Federacji w sprawie wykorzystania środków pożytku publicznego;
 • przyjęciu do wiadomości zmiany przedstawiciela ZEiRSG w Zarządzie Federacji;
 • ustaniu członkostwa wspierającego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej,
 1. Przewodniczący Federacji poinformował o rozmowach z członkiem Warszawskiej Rady Seniorów płk. Tadeuszem Zielińskim na temat ewentualnego udziału Federacji w pracach związanych z zabezpieczeniem ludności Warszawy w sytuacjach zagrożenia.
 2. Przewodniczący przedstawił prośbę telefoniczną jednego z emerytów mundurowych o  wsparcie finansowe jego starań o drugą emeryturę. Ze względu na jej kontrowersyjny charakter prośba została rozpatrzona odmownie.
 3. Przewodniczący dokonał oceny sposobu o działalności Federacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Stwierdził, że większe stowarzyszenia informują, natomiast problem występuje u niektórych mniejszych.
 4. Zarząd przyjął projekt Petycji adresowanej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrudniania funkcjonariuszy na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji rekonwersji dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby.
 5. Zarząd odrzucił wniosek ZEiRSG o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu Federacji.
 6. Podjęta została decyzja o udzieleniu odpowiedzi czterem autorom pism skierowanych do Zarządu i członków Federacji przed dniem 22 lutego 2023 r.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)