Aktualności

INICJATYWA POWIATOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Opublikowano: 27 lis 2017

O Ś W I A D C Z E N I E

My, wierni Ojczyźnie emeryci i renciści służb mundurowych III Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Powiatowego Komitetu Protestacyjnego w Białej Podlaskiej, zobowiązani słowami przysięgi, przez dziesiątki lat staliśmy na straży bezpieczeństwa, praworządności i porządku publicznego Rzeczypospolitej. Obowiązek swój pełniliśmy z honorem, godnością oraz pełnym poszanowaniem konstytucyjnych i państwowych uregulowań prawnych. Dochowaliśmy wierności przysiędze i Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita wobec nas prawnej umowy nie dotrzymała. Bezpodstawną, represyjną ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku obecna ekipa rządząca, zastępując władzę sądowniczą, zerwała obowiązującą od 1994 r. prawną umowę emerytalną, pozbawiając bezpodstawnie kilkadziesiąt tysięcy emerytów i rencistów służb mundurowych honoru, godności i wypracowanych prawnie świadczeń.

Z pogwałceniem Konstytucji, najwyższego prawa Rzeczypospolitej demontowane są kolejne uregulowania prawne i łamane podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa. Prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści ślubowali dochować wierności Konstytucji. Złożona przysięga zobowiązuje. My byliśmy, jesteśmy i pozostaniemy jej wierni.

W poczuciu odpowiedzialności za losy kraju, protestując przeciwko bezprawiu, stajemy zdecydowanie w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującego systemu prawnego i praw emerytalnych. Popieramy czynnie projekt ustawy Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przywracającej honor, godność i zagwarantowane przez III Rzeczpospolitą prawa nabyte emerytom i rencistom służb mundurowych. Jesteśmy przeciwko wszelkim formom bezprawia, deptania naszej zaszczytnej historii i tradycji, w tym historii i tradycji Ludowego Wojska Polskiego.

Osoby zainteresowane tematyką praworządności, popierające nasze działania oraz zdecydowane udzielić poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego w Białej Podlaskiej Plac Wolności 12 (wejście z bramy, lokal SLD na I piętrze) w każdy wtorek godz. 11.00 - 12.00.

"Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli" - art. 1 Konstytucji RP.

 

Przewodniczący Powiatowego Komitetu Protestacyjnego w Białej Podlaskiej Zdzisław Kozłowski

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)