Aktualności

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Opublikowano: 11 kwi 2019

Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną" w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające Pakiet dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.

Niech Was nie zniechęci obszerność tego materiału!
Zapewniamy, wszystko jest do przyswojenia, a motywacji nie powinno Wam zabraknąć.

Nie ukrywamy, że ochrona dóbr osobistych w polskim prawie nie jest ani łatwa, ani prosta, szczególnie wówczas, gdy w większości zamierzamy to czynić samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego  pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcy prawnego). Nie wymaga szerszego komentarza fakt, że nasze zubożenie, a w wielu przypadkach zepchniecie na skraj ubóstwa, będące skutkiem ustawy represyjnej, poważnie ogranicza nasze możliwości w tym zakresie, aczkolwiek ich całkowicie nie przekreśla (o tym niżej). Proponowany Wam pakiet dokumentów (wzorów pozwów, komentarzy i różnych pism procesowych), został tak pomyślany, by każdy z zainteresowanych był w stanie samodzielnie podołać temu wyzwaniu, z jednym wszakże zastrzeżeniem. Zanim przystąpimy do przygotowania sprawy sądowej, należy wcześniej dokładnie zapoznać się (według wskazanej chronologii) ze wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład „Pakietu” i nabyć przeświadczenie, że wszystko stało się jasne i zrozumiałe.  W przeciwnym razie przysporzymy sobie więcej szkody niż pożytku.

Przekazywane Wam materiały są wynikiem prac naszego zespołu, tj. wolontariuszy z Komisji Prawnej FSSM, prawników, byłych policjantów i funkcjonariuszy. Jest to nasz autorski zbiór dokumentów procesowych, który uważamy za właściwy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ten kto ma takie możliwości i uzna to za pożądane, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, skonsultował nasze propozycje z innymi prawnikami (np. członkami rodzin, znajomymi, itp.).  Nie mamy nic przeciwko temu, a nawet do tego namawiamy. Decyzja leży po stronie każdego z Was – represjonowanych.

Mamy świadomość, że realnym problemem, obok kwestii merytorycznych dotyczących sporządzenia pozwu, są koszty postępowania, które być może będzie trzeba ponieść już na wstępie rozpoczętego procesu. Wielu z nas, którzy zamierzają wystąpić na drogę sądową przeciwko oszczercom z PIS (i nie tylko), zostało zepchniętych na skraj ubóstwa i ma problemy z bieżącym utrzymaniem. Stan zdrowia i wiek też nie są tu bez znaczenia. Stąd też sugerujemy!!!  Łączcie się w kilkuosobowe grupy i wskażcie spośród siebie osobę, która podejmie się roli Powoda i wniesie (wspólnie przygotowane) powództwo o ochronę dóbr osobistych. Razem będzie łatwiej. Osoba ta powinna otrzymać pomoc finansową od pozostałych członków grupy a także wszelkie możliwe wsparcie przez cały czas procesu. Po prostu nie ma innej realnej możliwości, jak – mówiąc potocznie - „zrzutka” na koszty procesu. Wskazując taką osobę powinniście brać pod uwagę nie tylko jej sprawność intelektualną i obycie w kontaktach z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, ale także sytuację materialną i osobistą uprawniającą do ewentualnego wystąpienia z Wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych oraz (jeżeli tak zdecydujecie) ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu. Jeżeli wniosek taki okazałby się skuteczny, problem finansowy, przynajmniej na tym etapie postępowania,  przestałby istnieć. W oparciu o przekazany Wam pakiet materiałów, każdy kto się na to zdecyduje, będzie miał możliwość podjęcia realnych kroków w obronie swoich (naszych) dóbr osobistych. Nie można ograniczać się tylko do „walki komputerem w sieci” na portalach społecznościowych. To ważne, ale wymiernej wartości dodanej nie przyniesie. Czas na działania realne, które wielu z nas mocno deklarowało. Oczywiście, że są one obarczone ryzykiem przegranego procesu, z powodów różnych. Niemiej jednak nasz honor i godność wymagają chyba podjęcia takiego ryzyka z nadzieją na sprawiedliwe wyroki wydawane przez niezawisłych polskich sędziów. Mamy nadzieję, że akcja składania pozwów będzie przedsięwzięciem możliwie masowym, gdyż tylko wówczas uzyskamy tak potrzebny dla nas, szczególnie w roku wyborczym, rozgłos medialny. 
I na koniec prośba do Was! 
W związku z tym, że jako Komisja Prawna FSSM RP zamierzamy monitorować akcję wnoszenia pozwów, bardzo prosimy o informację w tym zakresie zawierającą:

  1. Nazwisko i imię powoda (represjonowanego),
  2. Nazwisko i imię pozwanego/pozwanej,
  3. Wskazanie sądu okręgowego, do którego pozew został wniesiony.
  4. Ewentualne żądanie (obok przeprosin) zadośćuczynienia lub (oraz) zapłaty określonej kwoty na cel społeczny.

Informacje te prosimy przekazać na adres zespol.prawny@fssm.pl

Najlepszym jednak rozwiązaniem byłoby przesłanie nam skanu pozwu na ww. adres e-mail lub (jeżeli ktoś nie ma takich możliwości) kopii pozwu na adres: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, ul. Krochmalna 32, lok. 35,  00-864 Warszawa; z dopiskiem: Komisja Prawna FSSM.

Prosimy również o zgłaszanie na ww. adres e-mail wszelkich uwag i propozycji, a także pytań dotyczących wzorów pism procesowych. Nie ma takich rozwiązań, których nie można byłoby ulepszyć. Będziemy je analizować i udzielać odpowiedzi, publikując stosowne teksty wyjaśniające na stronie internetowej FSSM.

Życzymy powodzenia!!!

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)