Aktualności

„JAK PRZYWRÓCIĆ PAŃSTWO PRAWA?” – KONFERENCJA FUNDACJI BATOREGO

Opublikowano: 22 sty 2019

W dniach 14-15 stycznia w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie odbyła się konferencja „Jak przywrócić państwo prawa?” zorganizowana przez Forum Idei Fundacji Batorego.

Osoby myślące pro państwowo, którym dobro Ojczyzny i budowanych z mozołem od prawie 30 lat mechanizmów demokratycznego Państwa prawa w pełni  zdają sobie sprawę, że od 2015 roku rząd „Prawa i Sprawiedliwości” dokonuje - w brutalny i uwłaczający demokratycznym standardom - zmian ustrojowych instytucji demokratycznego państwa, m.in. Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa,  zmian w całym systemie sądownictwa powszechnego i prokuratury,  które już doprowadziły do znacznego podporządkowania trzeciej władzy rządowi i większości parlamentarnej. Także proces stanowionego prawa pozostawia obecnie wiele do życzenia, o czym nasze środowisko przekonało się w bardzo namacalny sposób.

Celem konferencji, zgodnie z tytułem było wskazanie kierunków i propozycji wyjścia z kryzysu ustrojowego, w którym się znajdujemy i zastanowienie się w jaki sposób, skutecznie i w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić  prawidłowe funkcjonowanie głównych organów państwa, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego.

Wykład otwierający pt. „Populizm i rządy demokratyczne” wygłosił  prof. Samuel Issacharoff  (New York Uniwersity, School of Law).
W konferencji wzięło udział wielu znakomitych polskich prawników, między innymi: prof. Ewa Łętowska (PAN), prof. Ryszard Piotrowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski),  prof. Marcin Matczak (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski),  prof. Adam Strzębosz (były Prezes Sądu Najwyższego), dr Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała (Katedra Prawa Konstytucyjnego, UMK w Toruniu), prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński), prof. Anna Rakowska-Trela (Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Uniwersytet Łódzki), prof. Hubert Izdebski (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS), dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Uniwersytet Gdański), prof. Mirosław Wyrzykowski (Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Zajadło (Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański), prof. Fryderyk Zoll (Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński), mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (#WolneSądy),  Irena Kamińska (sędzia NSA) oraz przedstawiciele Parlamentu, prasy i różnych środowisk, którym temat konferencji jest bliski. Oczywiście, chyba nie będzie zaskoczeniem, że nie było żadnego przedstawiciela miłościwie nam panującego obozu.

Przedstawione prezentacje i panele dyskusyjne, w sposób konstruktywny, zgodny z Konstytucją i obowiązującym porządkiem prawnym wskazywały jakie są, czy bardziej należałoby powiedzieć jakie będą (po zmianie władzy) możliwości powrotu do normalności. Sędzia NSA Irena Kamińska ustosunkowując się do standardów stanowionego obecnie prawa i orzeczeń sądów, wskazała ustawę „represyjną” jako przykład prawa i jego zastosowania w sposób hańbiący i poniżający ludzi.

W konferencji  wzięli również udział nasi przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej  – jesteśmy i będziemy wszędzie tam, gdzie szuka się dróg wzmocnienia prawa w celu poszanowania ludzi i wartości demokratycznych.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)