Aktualności

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

Opublikowano: 06 gru 2022

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ” w Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny.

Na spotkanie zaproszeni zostali:
- Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ins.  Zdzisław Czarnecki,
- Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
- Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński.

Wśród około 70 uczestników spotkania obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, aktywiści Komitetu Obrony Demokracji oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Zdzisław Czarnecki przedstawił problemy integracji społeczeństwa i środowisk senioralnych, w tym emerytów mundurowych w ramach działających organizacji.

Andrzej Rozenek przypomniał efekty walki ze skutkami ustawy represyjnej oraz podjął temat zainteresowania problemami seniorów/emerytów mundurowych – parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Płk Henryk Budzyński zaprezentował problemy wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytów mundurowych poprzez ich aktywizację zawodową, między innymi w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

W dyskusji omówiono dobre praktyki i doświadczenia w walce ze skutkami ustawy represyjnej. Podkreślono zasługi Federacji Stowarzyszeń Służby Mundurowych. Zwracano uwagę na działania władz mające na celu atomizację społeczeństwa. Podkreślono potrzebę zachowania jedności środowisk mundurowych.   Zgodzono się, że mottem naszego działania powinno być hasło: „Szanuj prawo, broń słabszych, mów prawdę, działaj odważnie”. 

Uczestnicy spotkania wyrazili słowa uznania pod adresem inicjatora spotkania Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisława Kozioła i nagrodzono go gromkimi brawami.

                                                                                              Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)