Aktualności

KOLEJNA SKARGA NA DECYZJĘ MSWiA (Art.8a) ODDALONA PRZEZ WSA

Opublikowano: 22 lis 2018

ROZPRAWY PRZED WSA

W dniu 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie rozpatrzył II SA/Wa346/18 - skargę Wacława K. byłego funkcjonariusza na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia  przepisów art. 15 c, 22 a i 24 a „ustawy represyjnej”- (art. 8a)

Sprawa dotyczyła funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW pełnił służbę przez okres 17 lat, z tego 9 lat zaliczono jako „służbę na rzecz totalitarnego państwa”.

Wacław K. w kwietniu 1944 r został uznany jako „wróg ludu” i zesłany do pracy w europejskiej części ZSRR. Do Polski wrócił w 1946 r na „Ziemie Odzyskane”, gdzie wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Służył w pionach prewencyjnym, operacyjnym i operacyjno-dochodzeniowym na poziomie komend powiatowych. W 1963 r skierowany na komisję lekarską, która uznała, ze nie jest zdolny do służby. Został rencistą „policyjnym”.

W chwili obecnej ma ponad 90 lat i nie może pogodzić się z faktem uznania go za „przestępcę” i pozbawienia świadczeń rentowych. Przez cały okres swojej służby zajmował się pospolitą przestępczością.

Sprawa zakończyła się oddaleniem skargi Wacława K. Sąd, wskazał, iż skarżący w oczywisty sposób nie spełnili łącznie obu kryteriów z art. 8a „ustawy represyjnej”. Podstawą oddalenia skargi było zakończenie przez skarżącego służby  jeszcze przed dniem 1 sierpnia 1990 r., co uniemożliwiało Sądowi wykazanie spełnienia drugiego z kryteriów, o których mowa w art. 8 a  ustawy.

Następne rozprawy przed WSA w Warszawie (ul. Jasna 2/4) I Piętro sala F
- 20.11.2018r godz. 12,30,
- 23.11.2018r godz. 11,00,

Pozostajemy z nadzieją, że aktualnie sprawy wpływające do WSA, spełniające minimum formalnych kryteriów, pozwolą WSA na dokonanie interpretacji kryteriów zawartych w art. 8a ustawy represyjnej, tak by jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej regulacji.

Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje dotyczące orzecznictwa WSA we wskazanych wyżej sprawach.

Aleksandra Karnicka

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)