Aktualności

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

Opublikowano: 17 cze 2017

KOMUNIKAT
W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (W BIBLIOTECE w zakładce OPINIE PRAWNE ZAMÓWIONE PRZEZ FSSM RP), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. Opinie te, opracowane przez osoby naukowo zajmujące się tą problematyką wskazują, że sądy rozpoznając odwołania od decyzji emerytalnych/rentowych mogą, a nawet powinny, zastosować bezpośrednio przepisy Konstytucji RP, jako ustawy zasadniczej, a nie przepisy ustawy represyjnej, jako ustawy zwykłej, która w opinii wielu uznanych autorytetów prawniczych oraz Sądu Najwyższego,  jest niekonstytucyjna. 
Z opinii tych nie wynika jednak, jak często się błędnie sądzi, że sądy powszechne mogą orzec o niekonstytucyjności ustawy represyjnej. Ta kompetencja przysługuje wyłącznie Trybunałowi Konstytucyjnemu, który niestety jest obecnie dysfunkcjonalny. Sądy powszechne rozpoznające odwołania od decyzji mogą jednak w swych rozstrzygnięciach oprzeć się  bezpośrednio na przepisach Konstytucji RP, uznając, że zastosowanie przepisów ustawy represyjnej byłoby naruszeniem zasady państwa prawnego. 
Opinie te udostępniamy wszystkim zainteresowanym, którzy mogą je wykorzystać,  np. cytując ich fragmenty w składanych odwołaniach (z przywołaniem źródła cytatu i miejsca gdzie można je znaleźć, czyli podając link do strony internetowej FSSM RP) lub przedstawiając stanowiska wyrażone w tych opiniach ustnie, na rozprawach przed sądem, albo wykorzystując w inny sposób. 

Zdzisław Czarnecki
          Prezydent FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)