Aktualności

KOLEJNE ROZMOWY W MSWiA

Opublikowano: 03 mar 2024

Jako przedstawiciele FSSM RP kontynuujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia należnych emerytur i rent osobom poszkodowanym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. I tak w dniu 28 lutego br. jako Wiceprzewodniczący Federacji po raz kolejny spotkałem się w tej sprawie z Sekretarzem Stanu w MSWiA - Panem Wiesławem Szczepańskim.

Poinformowałem Pana Ministra o oczekiwaniach, ale i poważnym zaniepokojeniu środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych, poszkodowanych ustawą, brakiem widocznych działań w tym zakresie ze strony Ministerstwa.

Zostałem zapewniony, że w urzędzie trwają intensywne prace analityczne zmierzające do możliwie szybkiego przyjęcia rozwiązań, które w ramach obowiązujących przepisów prawnych, przyjmując formę zasad, pozwolą na osiągnięcie oczekiwanego przez nas efektu. Dotyczy to w szczególności spraw pozostających w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych obu instancji.

Przekazałem także Panu Ministrowi opracowaną przez Zespół Prawny Federacji "Procedurę postępowania w sprawie wniosków do MSWi A o zastosowanie art. 8a ustawy represyjnej”. Jest to materiał o charakterze rzeczowej analizy prawnej wskazujący na relatywnie szerokie możliwości stosowania wobec zainteresowanych ww. przepisu, opartej o bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zostałem zapewniony, że dokument ten zostanie wykorzystany przy opracowywaniu tak zwanej "mapy drogowej", jako wskazań do stosowania art. 8a ustawy represyjnej.

Umówiliśmy się również co do możliwości kolejnych spotkań, a także ewentualnego udziału członków Zespołu Prawnego Federacji w pracach nad końcową wersją ww. procedury

 gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)