• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE "ZARZĄDZEŃ" SO W WARSZAWIE

  • komunikat Komisji Prawnej
  • 30 marca 2021

WAŻNY KOMUNIKAT

Jako Komisja Prawna FSSM odnotowaliśmy przypadki wydawania przez Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonych sprawach odwoławczych od Decyzji Dyrektora ZER, ZARZĄDZEŃ „stwierdzających brak podstaw do wyrokowania z uwagi na nierozstrzygnięcie do chwili obecnej przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego” tego Sądu. Jednocześnie w zarządzeniach tych czytamy, że wyrokowanie stanie się możliwe po wydaniu orzeczenia przez TK.

Nie ukrywamy, że tego rodzaju decyzje Sądu oraz ich forma, szczególnie w kontekście Postanowień Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylających zaskarżone postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań, są dla nas niezrozumiałe. Nasze zaskoczenie jest tym większe, że SA w Warszawie, uchylając skarżone przez odwołujących się postanowienia SO w Warszawie, wskazywał na obowiązek Sądu dokonania wykładni przepisów ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r. w zgodzie z art. 8 Konstytucji RP, która da się pogodzić z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i wyznaczonymi nimi standardami.

W związku z powyższym zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z apelem o przesyłanie na adres Komisji Prawnej FSSM (zespol.prawny@fssm.pl) informacji świadczących o tego rodzaju przypadkach. Chodzi nam o kopie (skany) tego rodzaju ZARZĄDZEŃ.

Komisja Prawna FSSM RP    

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved