Aktualności

KOŃCZYMY DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH OIU

Opublikowano: 18 kwi 2018

Warszawa, 09.04.20181 r.  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
(skrócone)

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej ds. „obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …… oraz ich rodzin”, ul. Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa. Pełnomocnik Komitetu – Andrzej Rozenek.

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. nr 62, poz. 688) przedkłada  sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej.

Informacje ogólne:

Przychody/wpływy (I+II+III) – 96.472,35 zł , w tym:
        I. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych – 0 zł.
       II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i nieodpłatnie świadczonych usług –  96 472.35 zł.
      III. Pozostńę przychody/wpływy (niewymienione w pozvcii I i II) – 0 zł

Informacje szczegółowe:

Ad. II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i nieodpłatnie świadczonych usług –  96 472.35 zł, w tym:

1. Wartość darowizn niepieniężnych  - 4.863,99 zł.
      1) Osoby prawne:
                 a) FSSM RP, ul. Krochmalna 32 lok 35, 00-864 Warszawa – 330,98 zł,
                 b) SEiRP , ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa – 3.683,01 zł,
                 c) SLD, ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa – 580 zł,
      2) Darowizny niepieniężne pozyskane od anonimowych darczyńców podczas zbierania podpisów – 270,00 zł;

2. Wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz komitetu – 91.608,36 zł.
       1) Osoby prawne:
                a) FSSM RP, ul. Krochmalna 32 lok 35, 00-864 Warszawa – 41.033,26 zł,
                b) SEiRP, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa – 33.066,73 zł,
                c) SLD, ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa – 3,229,90 zł,
                d) SKPP, Pl. Muzealny 2/4, 50-035 Wrocław – 2.578,47 zł.
       2) Osoby fizyczne – 11.700 zł, w tym:
                a) 5.800 zł – anonimowo,
                b) 5.900 zł - Zdzisław Czarnecki, Bogusława Łukasiewicz,  Ewa Grzegorczyk, Monika Kazula, Irena Kłucińska-
                     Głuszczak, Andrzej Pawłowski, Grażyna Piotrowicz, Andrzej Rozenek, Tadeusz Zygmunt, Marek Dukaczewski,
                     Tadeusz Frydrych, Maciej Niepsuj.

                                                                                                              Andrzej Rozenek
                                                                                                              Pełnomocnik Komitetu
                                                                                                          Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP znajduje się TUTAJ.
Nie publikujemy "Wykazu osób fizycznych świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz Komitetu", stanowiącego załącznik nr 3 do sprawozdania, ponieważ zawiera informacje podlegające ochronie danych osobowych. Imienna lista tych osób znajduje się powyżej.

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)