Aktualności

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA DELEGATURY WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

Opublikowano: 24 maj 2023

24 maja 2023 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatury Warszawsko-Mazowieckiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wśród delegatów obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zarazem członkowie Zarządu Federacji: płk Henryk Budzyński, płk Stanisław Kalski oraz prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta, a także prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej (członka wspierającego FSSM) insp. Jan Strzeliński.

W trakcie dyskusji stwierdzono m. in. że seniorzy są podmiotem życia społecznego, ale tylko 5 % z nich jest aktywnych.  Za jedno z najważniejszych zadań uznano upowszechnianie wiedzy o Obywatelskim Parlamencie Seniorów oraz znajomość i upowszechnianie w środowiskach seniorów zasad polityki senioralnej. Za istotne uznano domaganie się od jednostek samorządu terytorialnego, by sprawami seniorów zajmowała się jedna komórka organizacyjna. Nie można dopuścić by sprawy seniorów były rozproszone w kilku komórkach. Organizacje senioralne powinny być partnerami władz w tworzeniu i realizacji zasad polityki senioralnej.

W przyjętej uchwale programowej uwzględniono stwierdzenie Henryka Budzyńskiego, że w działalności Delegatury należy wziąć pod uwagę fakt, iż znaczna liczba seniorów jest wykluczona cyfrowo. Uwzględniono również inicjatywę zgłoszoną przez niego by Prezydium Delegatury odbywało spotkania z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń wchodzących w skład Delegatury Warszawsko-Mazowieckiej.

W trakcie konferencji do Przewodniczącego Federacji zwróciły się o pomoc niezrzeszone emerytowane funkcjonariuszki Policji. Uzyskano również informacje, które można będzie wykorzystać w bieżącej działalności Federacji.

Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)