Aktualności

LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

Opublikowano: 12 sty 2022

Warszawa, 11.01.2022 r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze

W imieniu emerytów i rencistów służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy stanowczy protest z powodu niewłaściwego ich potraktowania przez podległych Panu urzędników. To podlegli Panu urzędnicy nieprofesjonalnie przygotowali przepisy „Nowego Ładu”.  
Jako ich najwyższy przełożony ponosi Pan osobistą odpowiedzialność za ten stan rzeczy.

Ten brak profesjonalizmu skutkuje tym, że bez porządnie skonsultowanej i przygotowanej reformy oraz bez jakichkolwiek wyjaśnień, emerytury wielu żołnierzy i funkcjonariuszy, w styczniu 2022 r, zostały obniżone. Domagamy się szybkiego naprawienia popełnionych błędów i przywrócenia stanu pobieranych świadczeń przez emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Czarę goryczy dopełnia fakt, że rząd potrafi przyznać się do błędu w przypadku zaniżenia wynagrodzeń dla nauczycieli oraz żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale nie zauważa emerytów i rencistów mundurowych. Żołnierze i funkcjonariusze przez lata stali na straży niepodległości naszej Ojczyzny oraz strzegli spokoju i bezpieczeństwa obywateli. Czym sobie zasłużyli na takie potraktowanie? Wielu z nich ma słuszne poczucie krzywdy wyrządzonej przez władzę. Nie będziemy cytować słów oburzenia, które napływają do Zarządu Federacji oraz zarządów stowarzyszeń członkowskich. Takie postępowanie władzy to sygnał ostrzegawczy dla obecnie pełniących służbę, że w przyszłości mogą zostać potraktowani w podobny sposób. Przestrzeganie zasad zaopatrzenia emerytalnego jest podstawą zaufania do państwa i jego wiarygodności.

Po wejściu w życie tych kuriozalnych przepisów wielu z emerytów mundurowych kieruje na adres organów emerytalno-rentowych (WBE, ZER MSWiA, BE SW) słowa protestu i żądania zwrotu bezprawnie potrąconych kwot. Za błędy Pańskich urzędników obwiniani są  ich dyrektorzy. To nie dyrektorzy organów emerytalno-rentowych powinni się tłumaczyć, tylko Pan. Pańskie przeprosiny niczego nie załatwiają, słowa są ulotne i ulegają szybkiej dewaluacji, a poczucie doznanej krzywdy i niesprawiedliwości długo pozostaje w pamięci.

Szanowny Panie Premierze

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 2 stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Do zasad demokratycznego państwa prawnego należy zasada przyzwoitej legislacji oraz zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Zasada przyzwoitej legislacji nakazuje formułowanie przepisów w sposób zrozumiały i zachowania odpowiedniej vacatio legis.  Reakcje, nie tylko „zwykłych” obywateli, ale i urzędników urzędów skarbowych oraz księgowych jednoznacznie wskazują, że przepisy wprowadzające „Nowy Ład” zostały przygotowane nieprofesjonalnie i budzą wiele wątpliwości. Ustawa podatkowa, która wkracza w sferę własności obywatela, sferę chronioną konstytucyjnie (vide: art. 64 Konstytucji) powinna być szczególnie starannie przygotowana. Niestety, podlegli Panu urzędnicy mają za nic przestrzeganie tej zasady.

Nie wdając się w dyskusję nad konstytucyjnością przepisów wprowadzających „Nowy Ład” domagamy się zaprzestania ingerowania w prawo własności, respektowania praw nabytych oraz równości w życiu społecznym. Oczekujemy szybkiego naprawienia błędów oraz szerokiej akcji wyjaśniającej pozwalającej usunięcie skutków zaistniałego bałaganu prawnego.

Obywatele nie mogą płacić za błędy władzy.

Z poważaniem

             Za Zarząd FSSM RP
             Wiceprzewodniczący
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

___________________
List w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)