Aktualności

LISTY DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Opublikowano: 02 gru 2016

Byli Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz byli szefowie UOP, ABW i AW, wystosowali do Ministra Błaszczaka listy, w których zwracają się o wyłączenie spod przepisów proponowanych w skierowanym do Sejmu RP, projekcie zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, funkcjonariuszy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 r.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)