Aktualności

ŁÓDZKI KOMITET PROTESTACYJNY INFORMUJE

Opublikowano: 14 cze 2017

I N F O R M A C J A   W dniu 06.06.2017 roku w Warszawie na terenie Sejmu RP odbyło się spotkanie  koordynatorów ”Komitetu Protestacyjnego Łódzkie” przy FSSM /nazwa robocza/ z przedstawicielami Nowoczesnej. W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń, koordynator krajowy ds. wewnętrznych Pan Piotr Nejman, koordynator regionalny sieci eksperckiej „Lepsza Polska” Pani Iwona Lewandowska oraz koordynatorzy komitetu protestacyjnego województwa łódzkiego Lech Wojtyra, Piotr Bogusz i Krzysztof Borowski. Celem spotkania było zainteresowanie przedstawicieli Nowoczesnej stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, a co za tym idzie przygotowaniami do rozpoczęcia akcji zbierania wymaganych, co najmniej,  100 tys. podpisów obywateli popierających projekt zmiany ww. ustawy.

Przedstawicielom Nowoczesnej zwróciliśmy również uwagę na skutki prawne przyjętej przez Sejm RP zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, jak m.in. znaczący wzrost liczby osób, których będą dotyczyły postanowienia nowej ustawy, nawet do 200 tys. (przywołane za  opinią z dnia 16.12.2016r Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka).

Pan poseł Mirosław Suchoń podsumowując nasze spotkanie zadeklarował wstępnie chęć kontynuowania dalszej współpracy oraz udzielenia poparcia i pomocy w realizacji naszych zamierzeń. Przyjęte porozumienie musi uzyskać akceptację władz Nowoczesnej.

Jednocześnie poinformował nas, iż Nowoczesna z uwagą i sympatią przygląda się działaniom FSSM RP zmierzającym do powołania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pozostaje w kontakcie z Przewodniczącym FSSM Panem Zdzisławem Czarneckim. W przypadku podjęcia przez Zarząd Nowoczesnej decyzji o wsparciu działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej postanowienia o zakresie współpracy, pomocy i zaangażowania Nowoczesnej w tej sprawie zapadną na szczeblu Federacji. Zaproponowano następne spotkanie w lipcu b.r. które odbyłoby się na terenie Łodzi.

Lech Wojtyra /oprac. w Zesp.Koord./

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)