Aktualności

MINISTER HENRYK MAJEWSKI NIE PRÓŻNUJE

Opublikowano: 16 maj 2018

Gdańsk 10.04.2018 r.
Szanowna Pani Przewodnicząca
Marianne Thyssen
      W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom, którzy zaczęli służbę przed 1989 rokiem. Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych we współpracy z europosłami SLD. Wzięli w niej udział także eurodeputowani z państw członkowskich UE.
       Byłem jednym z uczestników tego wysłuchania, które odbyło się w Parlamencie Europejskim 28 lutego 2018 r. .Podczas jego próbowałem przedstawić stan prawny i historyczny dotyczący służb mundurowych a w szczególności systemu emerytalnego ich dotyczącego. Zabierałem głos jako jeden z tych ,którzy na początku przemian w Polsce tworzyli te służby. W 1990 roku byłem pierwszym cywilnym zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - miasta w którym zrodziła się Solidarność. W 1991 roku byłem Ministrem Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Byłem członkiem Solidarności w okresie "Karnawału" czyli w latach legalnej działalności 1980-1981. Byłem działaczem nielegalnej podziemnej Solidarności i za tą działalność byłem właśnie przez tych w imieniu  których teraz występuję szykanowany, więziony.
        My wszyscy, którzy budowaliśmy służby mundurowe byliśmy przez nie  gnębieni, aresztowani, internowani, że wspomnę kolejnego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego, rozliczyliśmy te służby poprzez przeprowadzenie ich weryfikacji i tym, którzy przeszli ją pozytywnie zagwarantowaliśmy takie same prawa jak nowo wstępującym do tych służb. Szczególnie istotnym elementem w służbie jest zagwarantowany przez państwo system emerytalny. Parlament Polski  przeprowadził  kolejne rozliczenie w 2009 roku osób służących w dawnych służbach PRL-u, uchwalając nową ustawę emerytalną. Uchwalona w 2009 roku nowa Ustawa o Zaopatrzeniu Emerytalnym Służb Mundurowych przez PO, ale przygotowana wcześniej przez PiS, trafiła do niezależnego wtedy Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał ją za zgodną z Konstytucją .Tak byliśmy wówczas na sali w TK i przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w tej sprawie K6/09 kategorycznie stwierdził, że: "Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt. 10.4.2, str. 83 orzeczenia TK). "Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie" (pkt. 11.4, str. 88 orzeczenia TK). Należy w tym miejscu zauważyć, że z obydwu tych cytatów wynika, iż TK rozstrzygnął, że emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa PRL, a następnie kontynuował ją jako funkcjonariusz III RP, musi składać się z dwóch części, z których pierwsza, wypracowana w III RP, powinna uwzględniać podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki przy rocznym wskaźniku przyrostu emerytury wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, zaś drugą winna stanowić część świadczenia wypracowana w PRL.
         W dniu 27 czerwca 1996 r. Zgromadzenie  Parlamentarnego Rady Europy przyjęło rezolucję nr 1096 w sprawie środków służących likwidacji spuścizny po totalitarnych systemach komunistycznych. W mającej tu zastosowanie części brzmi ona następująco (fragment):
“Demokratyczne państwo oparte na rządach prawa ma do dyspozycji wystarczające środki, aby służyć sprawiedliwości i ukarać winnych - nie może i nie powinno ono jednak kierować się chęcią zemsty zamiast sprawiedliwością”.
        Wobec takiego  stanu prawnego według mojej oceny Ustawa z 16 grudnia 2016 roku nigdy nie powinna zaistnieć w obrocie prawnym, gdyż zgodnie z orzeczeniem ZPRE(1996 r.) i TK (2009 r.)nie można ponownie karać i stosować odpowiedzialności zbiorowej.
         Szanowna Pani Przewodnicząca, z ogromną radością przyjąłem wiadomość o podjęciu decyzji  w dniu 5 kwietnia 2018 r. przez Jean-Claude Junker , iż Komisja zbada sprawę  emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, której Przewodniczy Marianne Thysen czyli Pani. Po analizie sytuacji udzieli Pani w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi w naszej sprawie.
         A więc zapaliło się światełko nadziei,że będzie przestrzegane prawo w Polsce .
       Pani Przewodnicząca, nie wiem, czy to wypada, ale chciałbym przekazać Pani moje wystąpienie z dnia 28 lutego 2018 roku, proszę mi nie mieć tego za złe.
Z wyrazami szacunku
Henryk Majewski

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)