Aktualności

MORAWIECKI KŁAMAŁ W BRUKSELI – cd.

Opublikowano: 21 sie 2018

KOMUNIKAT

Nawiązując do wcześniejszego Komunikatu Prezydenta FSSM dot. wystąpienia Premiera Rządu RP - M. Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 4 lipca 2018 r. i zapowiedzianych działań prawnych, adekwatnych do oszczerstw sformułowanych pod naszym adresem przez ww., informujemy niniejszym o aktualnym stanie sprawy.

  1. Została wybrana kancelaria prawna, która poprowadzi procesy, zarówno trybie prywatnoskargowym, o przestępstwo określone w art. 212 k.k. oraz trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 24 k.c.
  2. Po spotkaniach przedstawicieli Komisji Prawnej FSSM z adwokatami z kancelarii prawnej zostały określone główne założenia prywatnego aktu oskarżenia oraz powództwa o ochronę dóbr osobistych.
  3. W wyniku bezpośrednich rozmów z osobami z naszego środowiska, których ustawa represyjna objęła, osoby te jako tzw. osoby fizyczne, bezpośrednio zainteresowane zaangażowaniem się w proces przeciwko M. Morawieckiemu, wystąpią jako oskarżyciele prywatni w postępowaniu prywatnoskargowym oraz jako strony w procesie cywilnym. W najbliższych dniach dojdzie do spotkań bezpośrednich tych osób z adwokatami z kancelarii prawnej i uszczegółowienia dokumentów procesowych.
  4. Ostatnim krokiem, na tym etapie naszych działań, będzie złożenie przez pełnomocników we właściwym sądzie „Prywatnego aktu oskarżenia” oraz „Powództwa o ochronę dóbr osobistych”, o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie.      

Informacje organizacyjne:

  1. Federacja, jako organizacja społeczna, w tej konkretnej sprawie, nie może wystąpić w charakterze oskarżyciela prywatnego na podstawie art. 212 k.k., ani powoda cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c.
  2. Uczestnikami postępowania (oskarżycielami prywatnymi oraz stronami w postępowaniu cywilnym o ochronę dóbr osobistych) będą nasze Koleżanki i Koledzy, jako osoby fizyczne.  Osoby te będą reprezentowane przez pełnomocników – adwokatów z kancelarii prawnej.
  3. Federacja przyjęła na siebie zadania organizacyjne związane z przygotowaniem procesów. Będziemy też wspierać nasze Koleżanki i Kolegów w trakcie postępowań sądowych w każdy prawnie dopuszczalny sposób.

 

                                                    Komisja Prawna FSSM RP

Postscriptum
Jako Komisja Prawna FSSM, z zasady, nie uczestniczymy w dyskusjach, często żywiołowych i pełnych zrozumiałych emocji prowadzonych głównie na fb. Teraz zrobimy jednak wyjątek. Otóż zwracamy się do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów, aktywnych na portalach społecznościowych, o umiar oraz odpowiedzialność w relacjach wzajemnych i poddawaniu często nieuzasadnionej krytyce tych, którzy będąc jednymi z Was - represjonowanymi, jako wolontariusze, starają się robić dla naszego środowiska to, co jest realnie możliwe i racjonalne. Musimy wszyscy zachować zdrowy rozsądek i mieć świadomość uwarunkowań prawnych, w jakich przyszło nam funkcjonować.  Pamiętajmy, primum non nocere. Działania podejmowane w emocjach, choć usprawiedliwionych, są przeciwskuteczne i cieszą jedynie ludzi nam nieprzychylnych. Zwracamy się również do tych osób z naszego środowiska, które w swoich wpisach demonstrują znajomość szeroko rozumianego prawa, o kontakt z Federacją i podjęcie współpracy z Komisją Prawną FSSM. Jak słusznie zauważył  jeden z naszych Kolegów na fb (przywołanie swobodne), ograniczanie się  do uderzań w klawiaturę komputera w zaciszu domowym nie przyniesie nam żadnej wartości dodanej.          

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)