Aktualności

MYSŁOWICE, 19 WRZEŚNIA 2020 r.

Opublikowano: 28 wrz 2020

Mundur, honor, godność i świadczenia emerytalne
w świetle Konstytucji RP i przepisów Unii Europejskiej

19 września 2020 roku w Mysłowicach, z inicjatywy Pani Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, przy współudziale ZOW SE i RP w Katowicach, odbyła się Konferencja pt. „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP  I  PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”.

Wśród zaproszonych Gości byli:
Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm RP,
Ewa Kołodziej - Posłanka na Sejm RP, 
Mirosław Suchoń - Poseł na Sejm RP,
Zdzisław Czarnecki - Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 
Sławomir Matusewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Granicznej,
Henryk Majchrzak - gen. bryg.- Prezes Stowarzyszenia Generałów Straży Granicznej,
Adam Mazguła - płk dypl. Wojska Polskiego,
Ryszard Mędrzyk - Prezes ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katowice,
Jan Pyrcak - gen. - Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
Bartłomiej Piotrowski - adwokat reprezentujący w Sądzie osoby represjonowane,
Tatiana Aksamit - Wiceprezes Związku Byłych Funkcjonariuszy Służ Ochrony Państwa,
Bogusława  Łukasiewicz - Sekretarz FSSM RP
oraz  on-line
Marek Balt - poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie prowadziła Ewa Macek - koordynatorka komitetów protestacyjnych woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SE i RP Katowice.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli emeryci i renciści służb mundurowych województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Konferencję rozpoczęła jej organizatorka - Pani Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiając aktualną sytuację emerytów mundurowych i ich rodzin w świetle wyroku SN z 16 września 2020 roku. Zwróciła także uwagę na aspekt pomocy psychologicznej niezbędnej zarówno dla represjonowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych jak również ich rodzin.

W dalszej części konferencji, szerzej tę tematykę omówiła Katarzyna Majchrzak, psycholożka, coach, Dyrektorka Biura Senatorskiego Gabrieli Morawskiej – Staneckiej. Jej wystąpienie  koncentrowało się na omówieniu dominującego poczucia krzywdy oraz skutecznych sposobach radzenia sobie z tym stanem.

Bez wątpienia, aspekt pomocy psychologicznej, czy też „zwykłej” wrażliwości ludzkiej oraz empatii w stosunku do ludzi głęboko skrzywdzonych przez Państwo, był tematem dominującym wśród wszystkich uczestników podczas wspólnego oglądania filmu „19.X.2019 roku, we Włocławku” w reżyserii  Andrzeja Dziedzica. Film wywołuje silne emocje, skłania do refleksji i pozostawia pytania: dlaczego doszło do tej  ogromnej  tragedii? Ile jest podobnych, o których nie wiemy? Po projekcji zapadła wymowna cisza. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego wstrząsającego dokumentu i dołączenia się do zbiórki pieniędzy dla Pani Rutkowskiej.

Eurodeputowany Marek Balt, w trakcie połączenia on-line, omówił szczegółowo swoje dotychczasowe starania dotyczące rozpowszechnienia na arenie międzynarodowej sprawy odebrania świadczeń emerytalnych  części mundurowych i ich rodzin w świetle „Ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego…..”, zwanej przez rządzących "dezubekizacyjną". Oprócz wystąpienia w PE i składania petycji, planuje zorganizowanie ponownego wysłuchania w Parlamencie Europejskim wiosną przyszłego roku. Niestety, termin musiał ulec zmianie z pierwotnie wyznaczonego na jesień 2020, z powodu Covid 19.

Wszyscy występujący podczas Konferencji zwracali uwagę na konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do odzyskania odebranych świadczeń emerytalnych zarówno na drodze sądowej, jak również w przestrzeni ustawodawstwa polskiego. Niewątpliwie jest to wyjątkowo ważne, nie tylko z powodu poczucia sprawiedliwości, ale dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie złożyli w terminie odwołań do sądu od Decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne.

Aspekty prawne bardzo rzeczowo omówił Bartłomiej Piotrowski - adwokat reprezentujący „mundurowych” w Sądzie. Zaprezentował nowe spojrzenie na rozliczenie Państwa z poprzednim ustrojem. Wyraźnie zaznaczył, że, jeżeli  mowa jest o ewentualnych zarzutach karnych to, nie można w celu wyrównania krzywd używać przepisów z grupy ubezpieczeń społecznych. Również zwrócił uwagę na ograniczoną grupę, dla której wyrok SN jest istotny. To są osoby, które w terminie skutecznie złożyły odwołania.

Zarówno zaproszeni Goście, jak i przedstawiciele służb mundurowych zwracali uwagę na konieczność zachowania jedności, wzajemnej pomocy i upowszechniania wiedzy  o kłamstwach zawartych w wypowiedziach rządzących, mających na celu odebranie godności i honoru funkcjonariuszom objętych ustawą represyjną. Dodatkowo artykułowano przekonanie, żeby nie powielać nazwy „ustawa dezubekizacyjna” a nazywać ją represyjną .

Wszystkim Gościom należą się ogromne słowa podziękowania za to, że są z nami od samego początku, za działania na rzecz walki o zmianę tej haniebnej ustawy, za deklaracje poparcia w imieniu partii, które reprezentowali  oraz za pamięć o nas każdego dnia.

D Z I Ę K U J E M Y !

Podczas konferencji, w imieniu zaproszonych Gości, poseł na Sejm Andrzej Rozenek, a w imieniu pokrzywdzonych prowadząca spotkanie Ewa Macek, dziękowali wszystkim, którzy w spotkaniu nie uczestniczyli, a zasługują na ogromne podziękowania: reżyserowi Andrzejowi Dziedzicowi, dziennikarzom wolnych mediów - Gazety Wyborczej, Gazety Prawnej, Onetu i wszystkim, którzy każdego dnia odważnie mówią o naszej sprawie oraz sędziom, którzy nie bacząc na możliwe konsekwencje dyscyplinarne, orzekają w sprawach represjonowanych funkcjonariuszy zgodnie z prawem i własnym sumieniem.

Tekst opr. 
Beata Wójcik –  Rzecznik ZOW SEiRP Katowice
Ewa Macek – Wiceprezeska ZOW SEiRP Katowice
Zdjęcia: Ewa Stec


Relacja video z Konferencji TUTAJ

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)