Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OIU – KATOWICE, 5 KWIETNIA BR.

Opublikowano: 15 kwi 2018

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, wraz z Wiceprzewodniczącymi SLD - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim zorganizowali 05.04.2018 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – Panem Andrzejem Rozenkiem i Prezydentem FSSM RP – Panem Zdzisławem Czarneckim pt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN„.

W spotkaniu uczestniczyli także inni zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP - Ewa Kołodziej (z Platformy  Obywatelskiej), Jerzy Meysztowicz (Wiceprzewodniczący Partii .Nowoczesna) i Mirosław Suchoń (Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej), przedstawiciel  Biura Posłanki  na Sejm RP Izabeli  Leszczyny (PO) – Pan  Łukasz  Pabiś, Wiceprzewodniczący SLD - Panowie Marek Balt i Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu  Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach - Pani Magdalena Nurzyńska i Pan mec. Bartłomiej Piotrowski, Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach - Pan Edward  Krzysztofik, działacz FSSM RP - Pan Dariusz Sierocki, Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach – Pan Ryszard Purzyński i Wiceprezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach – Pani Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Wojska.

Ogółem było ponad 130 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające.

Spotkanie prowadziła Ewa Macek - Koordynator Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych. Spotkanie trwało ponad 3 godziny.

Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć 38 koleżanek i kolegów zmarłych w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych byłym funkcjonariuszom służb mundurowych i ich bliskim.

Pełnomocnik KIU - Andrzej Rozenek podsumował pracę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i bardzo wysoko ocenił zaangażowanie komitetów protestacyjnych (w tym woj. śląskiego) w zbiórkę podpisów pod projektem zmiany obowiązującej ustawy emerytalnej, przypominając, że w całym kraju udało się ich  zebrać ponad  250 tys. Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie 22 marca br. podczas pierwszego (i ostatniego zarazem) czytania wniesionego przez Komitet projektu zmiany ustawy i podziękował Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL, Unii Europejskich Demokratów za ogromne wsparcie w trakcie debaty sejmowej. Słowa podziękowania skierował także do kierownictwa i działaczy SLD oraz  uczestników manifestacji, która wspierała go przed Sejmem w trakcie czytania projektu ustawy. Jak wiemy, został on odrzucony przez posiadającą większość parlamentarną partię rządzącą i dopiero po odsunięciu jej od władzy będzie możliwe dokonanie zmian w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin, przywracających należne im uprawnienia.

Pełnomocnik KIU - Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP - Zdzisław Czarnecki oraz Koordynator Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych - Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na reakcję Eurodeputowanych z różnych krajów na WYSŁUCHANIE osób objętych represją ustawy z 16 grudnia 2016 r. podczas KONFERENCJI w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r. zorganizowanej przez Posłów do PE z SLD - Bogusława Liberadzkiego, Krystynę Łybacką i Janusza Zemke. Głęboko poruszeni uczestniczący w Konferencji Eurodeputowani obiecali, że nie tylko rozpowszechnią wśród swoich kolegów informacje o bezprawnym traktowaniu przez polski rząd byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, ale będą także starać się wpłynąć na właściwe instytucje UE, by te podjęły odpowiednie kroki w tej sprawie.

W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście. Posłowie jednomyślnie stwierdzili, iż  obowiązująca ustawa emerytalna jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej, a represjonowanym należy nieść wszelką pomoc – psychologiczną, osobistą i materialną.

Posłowie partii opozycyjnych , przedstawiciele KOD i inne osoby uczestniczące w dyskusji uznali, że należy połączyć siły w nadchodzących wyborach  samorządowych, europarlamentarnych  i  parlamentarnych. W  pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w taki sposób, aby pokonać partie PIS. Przede wszystkim należy uświadamiać ludziom, aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala ustawy niezgodne z Konstytucja RP, prawem polskim i unijnym. Niezwykle istotna będzie także kontrola procesu wyborczego, by był on uczciwy, a nie przebiegł wg stalinowskiej zasady, że „nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy”.

Zebrani uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne  manifestacje i marsze.

Zapraszam do obejrzenia filmowej relacji ze spotkania.

KOORDYNATOR
Śląskiego Komitetu Protestacyjnego
Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych

EWA MACEK


Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)