Aktualności

NADGORLIWCY Z IPN POPEŁNIAJĄ BŁĘDY!

Opublikowano: 11 kwi 2018

Informacja w sprawie sprostowania zaświadczenia IPN o przebiegu służby

Koledzy emeryci i renciści Policji, którzy służąc w Milicji Obywatelskiej, odbywali studia podyplomowe w Wydziale Pracy Operacyjnej Ośrodka Doskonalenie Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi, nie pełnili służby na rzecz „totalitarnego państwa”, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… Taką tezę sformułowało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie anulując wystawioną naszemu Koledze, niezgodną z prawem, informację o przebiegu służby, na podstawie której obniżono mu z tego tytułu świadczenia emerytalne i odebrano dodatek inwalidzki do emerytury. Należy podkreślić, że z treści art. 13b, ust. 1 pkt. e, w/w ustawy wynika, że przepisem tym nie są objęci słuchacze w/w Ośrodka Szkolenia, lecz kadra i pracownicy etatowi. Tak więc represjonowanie naszego Kolegi wynikło z nadgorliwości IPN. Anulowanie błędnej informacji IPN, otworzyło drogę do odzyskania utraconych świadczeń. Osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji, powinny żądać od IPN sprostowania błędnych informacji na temat przebiegu służby. Dotyczy to także innych nieścisłości zawartych w zaświadczeniach IPN o przebiegu służby, a mających wpływ na obniżenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Redakcja Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego nr 3(95)2018

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)