Aktualności

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Opublikowano: 21 mar 2023

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
- w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych, członków FSSM RP - wymagające naprawy w życiu publicznym

1. Szybkie podjęcie działań na rzecz odbudowy w społeczeństwie zaufania do Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, wojska, a także całego aparatu państwa poprzez:

  • przeprowadzenie - w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, standardy oraz zasady etyki i profesjonalizmu w służbach mundurowych - dyskusji oraz rzetelnej oceny działań podejmowanych w ostatnich latach przez żołnierzy i funkcjonariuszy tych służb, a następnie wyeliminowanie stwierdzonych błędów i naruszeń,
  • stworzenie realnego nadzoru konstytucyjnych organów kontroli państwowej i ochrony prawa nad działaniami służb policyjnych i specjalnych, szczególnie tam, gdzie głęboko ingeruje to w prawa i wolności obywatelskie,
  • przywrócenie prospołecznej roli policji w działaniach prewencyjnych,
  • odejście od instrumentalnego wykorzystywania przepisów karnych w  walce politycznej,
  • stworzenie dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby możliwości rekonwersji (przekwalifikowania zawodowego) na wzór stosowanyw wojsku.

2. Przywrócenie godności i honoru wszystkim żołnierzom oraz funkcjonariuszom, którzy uczciwie służyli Państwu polskiemu i jego obywatelom, a w tym:

  • odbudowanie dobrych relacji oraz więzi międzypokoleniowych między żołnierzami i funkcjonariuszami obecnie pełniącymi służbę, a emerytami służb mundurowych,
  • zagwarantowanie wszystkim zmarłym emerytom służb mundurowych (zgodnego z zasadami obowiązujących ceremoniałów) godnego pochówku z udziałem wojskowej lub policyjnej asysty honorowej,
  • przywrócenie możliwości funkcjonowania organizacji i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie jednostek organizacyjnych wojska, policji, straży granicznej, służby więziennej, straży pożarnej i innych służb,
  • zagwarantowanie możliwości udziału przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń służb mundurowych w uroczystościach państwowych oraz resortowych.

3. Usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz z jej skutkami prawnymi.

4. Usunięcie z obowiązujących ustaw przepisów dyskryminujących osoby służące wcześniej w różnych organach bezpieczeństwa państwa (np. ustawa o służbie zagranicznej, ustawa prawo łowieckie, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej i szereg innych.

5. Zbudowanie - na wzór krajów zachodnich - systemu wykorzystania emerytów służb mundurowych w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym w administracji państwowej, samorządowej oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa, gdzie niezbędni są specjaliści od szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego.                 

Opracowano w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
(na podstawie materiałów nadesłanych przez stowarzyszenia)

WRÓĆ

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)