Aktualności

NAPISALIŚMY DO WICEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Opublikowano: 09 sty 2024

Warszawa, dnia 5 stycznia  2024 r.

Pan Wiesław Szczepański

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań stojących przed Panem i nadzorowaną przez Pana częścią urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiemy, że wiele problemów z obszaru Pana właściwości oczekuje pilnego rozwiązania. Sprawą niecierpiącą zwłoki jest m.in. usunięcie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Wielu z naszych Koleżanek i Kolegów, odartych z honoru i godności, sprowadzonych na skraj ubóstwa odeszło na wieczną służbę  w poczuciu krzywdy jakiej doznali od Państwa, któremu wiernie służyli, często z narażeniem życia i zdrowia, także przez długie lata po transformacji ustrojowej 1990 r.  Wielu nadal oczekuje na sprawiedliwość, choć czas nie działa na ich korzyść. Wiemy jednak, że sprawy te są Panu Ministrowi doskonale znane.

Nasza ofiarna służba Ojczyźnie i społeczeństwu, z powodów czysto politycznych, irracjonalnie traktowana była w ostatnim okresie przez niektórych polityków i ich akolitów jako służba obcemu mocarstwu.  Doprowadzono w ten sposób do głębokiego podziału na lepszych i gorszych funkcjonariuszy. Wielu z nich na ostatniej swojej drodze pozbawiano godnej asysty honorowej.

Mając w pamięci Pański życzliwy stosunek do ludzi w mundurach, w tym będących w stanie spoczynku, liczymy na wsparcie działań prowadzących do przywrócenia osobom dotkniętym represjami wynikającymi z realizacji ww. ustawy oraz dyskryminowanymi szeregiem innych ustaw, należnych im praw.

Pozwalam sobie także wyrazić głęboką nadzieję, że wesprze Pan wszelkie działania mające na celu uporządkowanie spraw socjalnych, w tym dotyczące sprawiedliwego prawa do świadczeń emerytalnych. Emeryci mundurowi, którzy podjęli pracę po zakończonej służbie nie mogą być pozbawiani prawa do świadczenia emerytalnego uczciwie wypracowanego w ramach powszechnego systemu powszechnego. 

Ważną rolę w umacnianiu bezpieczeństwa publicznego Kraju mogą odegrać organizacje pozarządowe zrzeszające byłych żołnierzy i  funkcjonariuszy służb mundurowych, których członkowie z racji posiadanego doświadczenia mogą mieć wiele do zaoferowania. Jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi, którzy troszczą się o sprawy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Życzymy Panu Ministrowi wielu sukcesów w realizacji trudnych zadań stojących przed Panem. Na tej drodze ma Pan wśród swoich sojuszników Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

_________________________________
Pismo w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)