Aktualności

NASZ „DONOS” NA PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE TRAFIŁ DO KOMISJI ds. PETYCJI PE

Opublikowano: 01 kwi 2020

Tłumaczenie robocze z języka angielskiego
Tłum. H.B.


PARLAMENT EUROPEJSKI

Pan Zdzisław Czarnecki 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
ul. Piękna 31/37 lok. 100
00-677 Warszawa

POLSKA

D 304189        16.03.2020

Bruksela

Szanowny Panie,

W imieniu Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego potwierdzam przyjęcie Pańskiego  pisma z dnia 6 lutego 2020 r. Pańska petycja została zarejestrowana pod numerem 0212/2020. Proszę zachować ten numer i powoływać się na niego w dalszej korespondencji na ten temat.

Przesłaliśmy Pańską petycję do Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego, która pisemnie poinformuje Pana o podjętej w tej sprawie decyzji. Jednakże proszę mieć na uwadze, że z powodu dużej ilości petycji, które Parlament Europejski otrzymuje co roku, procedura rozpatrzenia petycji może potrwać.

Zarejestrowane petycje, co do zasady stają się dokumentami publicznymi, dlatego na odwrocie dokumentu znajdzie Pan oświadczenie PE  dotyczące ochrony Pańskich danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących petycji prosimy o kontakt z sekretariatem Komisji ds. Petycji, zarówno pocztą elektroniczną
(peti-secretariat@europarl.europa.eu) lub pocztą zwykłą (adres do korespondencji: European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, BELGIUM)

Z poważaniem
Kierownik Działu 


Dyrekcja Generalna ds. Prezydencji - Dyrekcja ds. Sesji plenarnej - Dział Przyjmowania i Przekazywania Dokumentów Urzędowych

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)