Aktualności

NASZE „500+” W NADCHODZĄCYCH WYBORACH – APEL KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP

Opublikowano: 23 kwi 2019

KOLEŻANKI  I  KOLEDZY!

Jako Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przez ostanie trzy lata staraliśmy się służyć Wam radą i pomocą w walce z tą straszliwą w skutkach ustawą uchwaloną 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu, zwaną już powszechnie represyjną.

Na miarę naszych możliwości, korzystając także z osobistych kontaktów i wsparcia przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, przygotowywaliśmy Komunikaty i Informacje Prawne służące wykorzystaniu resztek instrumentów prawnych, jakie nam jeszcze pozostały w działaniach zmierzających do wyłączenia tejże ustawy z porządku prawnego naszego Państwa.

Poza jednostkowymi przypadkami, nie mającymi jednak przełożenia na ogólną sytuację prawną osób represjonowanych, nie udało się uzyskać na tym polu większych efektów naszych działań. Nie możemy być tym zaskoczeni. Musimy mieć świadomość, że prawo, rozumiane jako ogół norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, aby miało pozytywny sens, musi być przestrzegane przez wszystkich uczestników życia społecznego, a nade wszystko przez ustanowione władze tej społeczności. Niestety, jak doskonale wiemy, w imię doraźnych i paranoicznych celów politycznych, aktualne władze naszego Kraju zasady tej nie przestrzegają. Parafrazując to stwierdzenie faktu możemy zaręczyć, że nie ma możliwości „wygrania z kimkolwiek w szachy, jeżeli ten – wbrew ustaleniom –  stosuje zasady gry w warcaby”.

KOLEŻANKI  I  KOLEDZY!

Nadal będziemy "robić swoje", choć wiemy, że w aktualnym porządku, a raczej nieporządku prawnym, niewiele się już w naszych sprawach da zrobić. Nie powtarzamy dlaczego - pisaliśmy o tym wielokrotnie. Teraz skupmy się na wyborach, zarówno tych najbliższych do Parlamentu Europejskiego, jak i tych jesiennych mających  znaczenie przełomowe, tj. do Sejmu i Senatu RP. 

Musimy zrobić wszystko co jest w naszej mocy, aby pierwsze z tych wyborów, wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r., wygrała Koalicja Europejska. Natomiast jesienne wybory parlamentarne,  do Sejmu i Senatu, partie opozycji demokratycznej, miejmy nadzieję że połączone w koalicję tych partii.

Nie wystarczy jednak nasza osobista aktywność w akcie głosowania na Koalicję Europejską i opozycję demokratyczną, to o wiele za mało. Musimy przekonywać nasze rodziny, naszych bliskich oraz ludzi z naszego otoczenia do aktywności wyborczej. Wskazujmy na skrajną szkodliwość rządów PIS, tak w zakresie spraw bieżących, jak i dla przyszłości naszego Kraju.  Dajmy z siebie 500% lub więcej tego, co daliśmy w akcji  zbierania podpisów pod obywatelskim  projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Tylko działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość leży nam na sercu.

Wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują o losach naszej Ojczyzny i jej miejscu w Europie.
ZADECYDUJĄ TEŻ O NASZYM LOSIE!!!

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)