Aktualności

NIE ZAPOMNIMY

Opublikowano: 01 mar 2018

KOMUNIKAT

         Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP rozpoczyna realizację projektu pod  roboczą nazwą „NIE ZAPOMNIMY”.  Jego założeniem jest bieżące dokumentowanie bezprawnych działań przedstawicieli organów władzy, zwłaszcza pomysłodawców i wykonawców haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 r., zwanej przez nas represyjną.

         W naszym zainteresowaniu pozostaną wszyscy ci urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, którzy przekroczyli swoje uprawnienia lub nie dopełnili obowiązków oraz sprzeniewierzyli się zasadom określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Chodzi o tych, którzy w imię interesów politycznych jednej partii, przy użyciu brutalnej i kłamliwej propagandy, skrzywdzili tysiące naszych Koleżanek i Kolegów oraz ich rodziny.

         Będziemy, w sposób zgodny z prawem, gromadzić wszelki dostępny materiał źródłowy, w perspektywie dowodowy, do wykorzystania w momencie, gdy społeczeństwo polskie w akcie wyborczym odsunie od władzy ludzi owładniętych nienawiścią wobec swoich współobywateli i przywróci zasady demokracji i pozytywnych relacji w społeczeństwie. Mówimy o nas, jako o ludziach, którzy większą część swego życia poświęcili czuwaniu nad bezpieczeństwem Polek i Polaków oraz ochronie granic naszej Ojczyzny. To my, jako byli policjanci i funkcjonariusze na co dzień stosujący prawo dobrze wiemy, że każde jego łamanie, zwłaszcza przez rządzących, prowadzi wprost do destrukcji państwa i krzywdy jego obywateli.

         Będziemy, w sposób systemowy i z pełną determinacją rejestrować, w skali całego kraju, działania oraz wypowiedzi przedstawicieli obecnej władzy szkalujące byłych policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych, wyczerpujące znamiona przestępstw określonych w Kodeksie Karnym i ustawach szczególnych. Będziemy również pamiętać o możliwościach ochrony naszych dóbr osobistych na gruncie Kodeksu Cywilnego. Jesteśmy to winni naszym bliskim a przede wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli nagle z poczuciem krzywdy jakiej doznali, nie od Ojczyzny, lecz od obecnie rządzących naszym Krajem, ludzi złych.         

Zdzisław  Czarnecki
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń  Służb Mundurowych RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)