Aktualności

O WSPÓŁPRACY FSSM RP I ZER MSWiA

Opublikowano: 24 wrz 2022

Stanowisko Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
w sprawie współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, w której skład wchodzą (między innymi) stowarzyszenia wywodzące się ze służb mundurowych MSWiA, od dłuższego już czasu współpracuje z Zakładem Emerytalno-Rentowym tegoż ministerstwa. Jest to obecnie możliwe dzięki otwartości kierownictwa ZER-u na rozmowy z przedstawicielami Federacji. Wspólne spotkania pozwalają na wyjaśnienie w wielu przypadkach zawiłości przepisów prawa regulujących wypłatę należnych świadczeń.

Należy przy tym pamiętać, że organ ten nie tworzy prawa, ale jest zobligowany do jego egzekwowania - w tym także przepisów ustawy zaopatrzeniowej z 16 grudnia 2016 roku. Wiele problemów z zakresu procedury i biegu spraw osób pokrzywdzonych tą ustawą, które toczą się przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi w całej Polsce, mogą być i są przedmiotem przedstawiania wzajemnych stanowisk. W wielu przypadkach pozostajemy przy własnych prawnych stanowiskach. Nie znaczy to jednak, że nie mamy rozmawiać, gdyż najgorszym byłby brak dialogu.

Pamiętać też należy, iż Federacja to Stowarzyszenia ją tworzące, to tysiące emerytów służb mundurowych w większości przypadków nie objętych ustawami represyjnymi. Zgodnie ze Statutem Federacji zobligowani jesteśmy reprezentować interesy wszystkich członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, co od lat czyniliśmy i nadal czynić będziemy.

Zachęcamy do korzystania ze stworzonej przez ZER infolinii telefonicznej, aby na bieżąco wyjaśniać swoje indywidualnie wątpliwości w sprawach, w których potrzebujemy pomocy lub czujemy się skrzywdzeni.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/zermswia

Dobra współpraca ze wszystkimi stowarzyszeniami środowisk mundurowych pozwoli na bieżące przekazywanie wypracowanych uwag i wniosków, które mogą być w przyszłości wykorzystywane w przygotowywanych nowych regulacjach prawnych.

Pomimo  trudnych tematów, z którymi już przyszło nam się zmierzyć, dotychczasowa współpraca przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wspólnego poszukiwania właściwych dla obu stron rozwiązań. Wypracowane w poprzedniej kadencji relacje - mam nadzieję - będą nadal kontynuowane i przyniosą korzyści oczekiwane przez obydwie strony dla dobra emerytów i rencistów służb mundurowych.

Piotr IWAT

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)