Aktualności

OBYWATELSKI PROJEKT „RENTA WDOWIA” – PODPISY ZEBRANE

Opublikowano: 11 kwi 2023

ZEBRANO PONAD 200 000 PODPISÓW POPARCIA.

Pełnomocnik obywatelskiego komitetu poseł Arkadiusz Iwaniak podsumowując akcję zbierania podpisów poinformował, że pod obywatelskim projektem ustawy „Renta Wdowia” zebrano 202 156 podpisów. Pod tym projektem podpisywały się zarówno osoby starsze, jak i młodsze, które rozumieją, że odpowiedzialność za seniorów spada na młodsze pokolenia, które muszą wspierać seniorów. Ocenia się, że w 2030 roku ponad 50 % gospodarstw jednoosobowych emeryckich to będą to gospodarstwa osób powyżej 65. roku życia, a niemal 20 % z tego będą to gospodarstwa emerytów osób powyżej 80. roku życia.

Arkadiusz Iwaniak podziękował osobom i organizacjom, które zaangażowały się w tę zbiórkę.
Wśród wymienionych znalazły się Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Warto przypomnieć, że  Lewica, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz liczne organizacje społeczne proponują, aby pozostała przy życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków wynosi 85 procent wyższego świadczenia. Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi. Swoimi zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową lub wdowcem nawet kilka lat temu.

Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom członkowskim FSSM RP, a także ich członkom którzy zaangażowali się w akcję zbierania podpisów. To dzięki Waszemu zaangażowaniu usłyszałem wiele słów podziękowania od osób przyjmujących i liczących głosy.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)